Aandelen aan toonder afgeschaft voor niet-beursgenoteerde vennootschappen

Zijn er van uw vennootschap papieren aandelen aan toonder in omloop? Dan is het volgende voor u van belang.

De papieren aandelen aan toonder zijn namelijk op 1 juli jl. afgeschaft voor niet-beursgenoteerde vennootschappen. Dit moet misbruik van deze aandelen voorkomen. Via een statutenwijziging moet u namens uw vennootschap de aandelen aan toonder (laten) omzetten in aandelen op naam. De aandeelhouders zullen hiermee moeten instemmen. Doet u dit niet, dan gebeurt dit volgens de wet automatisch op 1 januari 2020. Aandeelhouders van papieren aandelen aan toonder moeten deze inleveren bij uw vennootschap. Dit kan tot 1 januari 2021. Doen zij dat niet, dan verliezen zij de rechten die zijn verbonden aan hun aandelen. Niet-ingeleverde aandelen komen automatisch in handen van uw vennootschap.