Aannemers: maak duidelijke afspraken!

Bent u aannemer, dan is het juist voor u heel belangrijk om goede afspraken te maken met uw opdrachtgevers, bijvoorbeeld door een offerte op te sturen. De werkzaamheden kunnen starten, zodra hierop een akkoord is ontvangen. Als meerwerk verwacht wordt, is het belangrijk dat u dit zorgvuldig communiceert met uw opdrachtgever. Het heeft de voorkeur om dit vast te leggen in een helder, schriftelijk akkoord. U loopt anders het risico dat uw opdrachtgever stelt dat hij geen opdracht heeft gegeven voor de uitgevoerde werkzaamheden – en daarom geen betaling verschuldigd is.