Aansprakelijkheid voor gevolgschade uitsluiten in algemene voorwaarden?

Wanneer je een fout maakt, kun je aansprakelijk worden gesteld voor de schade. In veel algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid voor gevolgschade echter uitgesloten. Dit mag.

Maar let op: algemene voorwaarden gelden alleen als ze bij het aangaan van de overeenkomst ter hand zijn gesteld. Dit kan persoonlijk, per post of per mail. Alleen als de terhandstelling bij het aangaan van de overeenkomst echt niet kan, dan mag je ernaar verwijzen. Hier gaat het vaak fout, omdat slechts wordt volstaan met de korte mededeling onderaan het briefpapier dat de algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij bijvoorbeeld de griffie van de rechtbank. De rechter schuift de algemene voorwaarden dan terzijde.

Tip

Je doet er verstandig aan de algemene voorwaarden mee te sturen met bijvoorbeeld je mail en om hier nadrukkelijk naar te verwijzen. Je bent te laat als je de algemene voorwaarden op uw facturen vermeldt. Stuur bij offertes of bevestigingen standaard algemene voorwaarden mee. Ook is het raadzaam om al in brieven of disclaimers de belangrijkste algemene voorwaarden te noemen.