Aftrek gemengde kosten gewijzigd per 1 januari 2019

De regels voor de aftrek van gemengde kosten zijn per 1 januari 2019 gewijzigd. Gemengde kosten zijn pas aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als een drempelbedrag wordt overschreden. Dit drempelbedrag is verhoogd van € 4.500 naar € 4.600.

Alternatief kunt u er voor kiezen om 80% (of 73,5% voor ondernemers voor de vennootschapsbelasting) van de gemengde kosten in aftrek te brengen. Dit percentage is dit jaar niet gewijzigd.

Bepaalde kosten hebben uitsluitend een zakelijk karakter of uitsluitend een privékarakter. Maar er zijn ook kosten die u wel voor uw onderneming maakt, maar waarin ook een privé-element zit. Dit zijn de gemengde kosten. Hieronder vallen:

  • de kosten voor voedsel, drank en genotmiddelen;
  • representatiekosten;
  • kosten van congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen.

Aftrek gemengde kosten in de Vpb

De aftrekbaarheid van gemengde kosten in de vennootschapsbelasting is hetzelfde geregeld als in de regeling voor de inkomstenbelasting. Ook voor de vennootschapsbelasting zijn deze kosten pas aftrekbaar als een drempelbedrag wordt overschreden. Dit drempelbedrag is sinds 1 januari 2019 eveneens verhoogd van € 4.500 naar € 4.600. Het alternatief is hier dat je maar 73,5% van de gemengde kosten in aftrek kunt brengen. Ook dit percentage is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

 

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op!