Andere activiteiten in uw huurpand

Nu u de bestaande bedrijfsactiviteiten door de gedwongen sluiting niet kunt uitvoeren, is het de vraag of u iets anders mag doen in uw huurpand.

In de meeste huurovereenkomsten is het doel waarvoor mag worden gehuurd, nauwkeurig omschreven en mag u zonder toestemming van de verhuurder geen andere bestemming aan het pand geven. Daarnaast hebt u los gezien hiervan, ook te maken met bestemmingsplannen en vergunningen. Kortom, het ontbreekt hier aan een helpende hand van de wet. Veel zal afhangen van de goodwill van uw verhuurder. Die zal mogelijk wat toeschietelijker zijn, gezien de (hopelijk) tijdelijke situatie. Een failliete huurder is immers ook niet direct een goed perspectief voor de verhuurder. U zult dan ook met elkaar in gesprek moeten.