AOW-leeftijd ook relevant bij extern onderbrengen ODV-kapitaal

Er zijn een heleboel redenen te bedenken waarom u uw ODV-kapitaal zou willen onderbrengen bij een externe partij. U wilt bijvoorbeeld op termijn uw bv liquideren. Belangrijk om te weten is dat u, in het geval u uw ODV-kapitaal buiten de bv wilt onderbrengen, verplicht bent om dat kapitaal te storten in een lijfrente (verzekerd of bancair). Qua uitkeringen zijn de regels voor een lijfrente flexibeler dan die voor een ODV. Bedenk wel dat de uiterste ingangsdatum van een lijfrente-uitkering vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd ligt. Voor die datum moet dan ook het ODV-kapitaal extern zijn ondergebracht.

Tip
Houd uw AOW-leeftijd scherp in het vizier. U kunt er dan voor zorgen dat u tijdig stappen onderneemt om uw ODV-kapitaal extern onder te brengen.