Auto van de zaak voor en na start arbeidscontract

Stelt u aan een werknemer een auto voor privégebruik ter beschikking, dan is dat voordeel loon uit dienstbetrekking. Dat is ook het geval als hij of zij de auto mag gebruiken voor de ingangsdatum van zijn arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld om eerst nog met vakantie te gaan. De bijtelling verwerkt u in de aangifte loonheffingen over het tijdvak waarin de auto ter beschikking is gesteld. U draagt loonbelasting/premie volksverzekeringen (loonheffing), premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet af. Omdat de werknemer in dat tijdvak nog geen loon ontvangt, kunt u de loonheffing niet inhouden. Dit leidt tot een negatieve loonstrook, waarbij de werknemer loonheffing aan u moet betalen.

Kan dit ook anders? Ja, de loonheffing kan eventueel in een later tijdvak worden verrekend. U leent dan het bedrag van de loonheffing aan de werknemer. Een eventueel rentevoordeel is dan belast bij de werknemer of kan ten laste van de vrije ruimte worden gebracht. U kunt er ook voor kiezen om de loonheffing niet te verhalen op de werknemer. Dat voordeel is dan weer nettoloon van de werknemer. Dit nettoloon wordt gebruteerd of aangewezen als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte gebracht.

Auto na einde arbeidsovereenkomst

Het kan ook zo zijn dat de werknemer de auto nog mag gebruiken na het einde van de arbeidsovereenkomst. De werknemer gebruikt de auto dan niet meer zakelijk. Als hij of zij de auto meer dan 500 km privé gebruikt, geldt de bijtellingsregeling. De bijtelling is loon uit vroegere dienstbetrekking, waardoor de groene tabel van toepassing is. De bijtelling is wel loon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, maar u bent geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.