Bedrijfsmiddelen aanschaffen of verkopen?

Het jaar 2018 is bijna voorbij en wordt het tijd om alles op een rijtje te zetten. In dit artikel delen wij een aantal tips met u over het aanschaffen en het verkopen van bedrijfsmiddelen.

Investeringsaftrek bij het aanschaffen van nieuwe bedrijfsmiddelen

Heeft u nieuwe bedrijfsmiddelen aangeschaft of bent u van plan dit te doen? U kunt hiervoor onder voorwaarden in aan­merking komen voor een extra aftrekpost, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Om in 2018 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 314.673 investeren in bedrijfsmidde­len voor uw onderneming.

Tip: Heeft u in 2018 grote investeringen gedaan en dreigt u het maximumbedrag van € 314.673 te overschrijden? Kijk dan of u uw investeringen uit kunt stellen tot 2019. Zo voorkomt u dat uw recht op investeringsaftrek vervalt.

Bedrijfsmiddel wel of niet verkopen

Bent u van plan om uw bedrijfsmiddelen te verkopen? Breng dan in kaart wanneer uw deze bedrijfsmiddelen heeft aan­geschaft en of u toen de investeringsaftrek hebt geclaimd. Indien de verkoop namelijk plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed, moet u een deel van die aftrek terugbetalen via de desinveste­ringsbijtelling. U kunt in dat geval de verkoop beter uitstellen.

Let op: Ook indien u stopt met uw onderneming kunt u geconfronteerd worden met de desinvesteringsbijtelling. Deze geldt ook in dit geval voor de bedrijfsmiddelen waarvoor u de voorgaande vijf jaar investeringsaftrek hebt toegepast en die u bij 3 het stoppen van uw onderneming vervreemdt of overbrengt naar uw privévermogen. Ga dus na of het zinvol is om uw onderneming dit jaar te stoppen of het uit te stellen.


Zie ook:
Tarievenpraat |  21 november 2018 
Fiets van de zaak | 19 november 2018
— Verlaagd btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9% | 17 oktober 2018