Belastingdienst moet ongebruikelijkheid aantonen

Als u een vergoeding of verstrekking in de vrije ruimte wilt onderbrengen, dan mag die vergoeding of verstrekking niet ongebruikelijk zijn.

De Belastingdienst hanteert hiervoor een doelmatigheidsgrens, waarbij vergoedingen en verstrekkingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar sowieso als gebruikelijk worden aangemerkt. Dat wil niet zeggen dat een vergoeding of verstrekking van meer dan € 2.400 dus ongebruikelijk is.

De Hoge Raad heeft namelijk recent beslist dat als een werkgever een geschil met de Belastingdienst heeft over de gebruikelijkheidstoets, de Belastingdienst moet bewijzen dat de vergoeding of verstrekking ongebruikelijk is. Daarbij kan de Belastingdienst niet alleen stellen dat dit zo is, omdat de doelmatigheidsgrens van € 2.400 wordt overschreden. Daarvoor is meer onderbouwing nodig.

U als werkgever hoeft dus bij onenigheid over de gebruikelijkheidstoets niet te bewijzen dat een vergoeding of verstrekking wel gebruikelijk is. De bewijslast ligt bij de Belastingdienst.