Belastingheffing over Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin?

Zegt het bovenstaande u iets? Dan bent u vast één van de 400.000(!) Nederlanders die een cryptomunt bezit.

Uw bezit aan cryptomunten wordt in principe belast in Box 3. In box 3 is belast de waarde van het tegoed in cryptomunten op 1 januari. Maar welke waarde moet u aangeven en hoe controleert de inspecteur dat? Er is immers geen sprake van renseignering (dit is het moeilijke woord voor wat banken doen aan de belastingdienst, zij geven uw saldi door).

Een officiële koers per soort is er niet. Wel zou je kunnen uitgaan van de waarden in euro zoals die op diverse sites en apps kenbaar worden gemaakt. Verdedigbaar is het om daarbij een korting op de waarde toe te passen. Enerzijds voor de kosten die moeten worden gemaakt om het tegoed om te zetten in euro’s. Anderzijds voor het grote koersrisico dat wordt gelopen in combinatie met de de beweeglijkheid van de koers van deze cryptomunten.

In bijzondere gevallen kan de handel in cryptomunten worden belast in box 1. Van belang is dan of je bijzondere activiteiten verricht, voorkennis hebt, of de markt kan bepalen. Dit zal niet snel het geval zijn en de bewijslast hiervan ligt bij de inspecteur.

Ontvangt u als ondernemer of als BV zakelijke betalingen in cryptovaluta? In dat geval behoort het valutaresultaat wel tot de winst.

Houdt u zich bezig met “mining”, het zelf maken/verdienen van cryptomunten door je computer ingewikkelde berekeningen te laten maken? Of dit belast kan worden hangt af van de omstandigheden af, met name of er redelijkerwijs voordeel te verwachten is. Gezien de te maken kosten (apparatuur, stroom, eventueel huur van een geschikte ruimte) valt dat nog maar te bezien. Worden zaken groots aangepakt, dan zou de uitkomst anders kunnen zijn.

Cryptomunten lijken vreemd en ongrijpbaar maar de belastingheffing daarover is redelijk duidelijk. Wat de rol gaat worden van deze munten in de toekomst is nog onduidelijk. Wij denken dat de munten en de technologie erachter (blockchain) een blijvertje zijn en nog voor grote veranderingen gaan zorgen!