België erkent Nederlands levenstestament

Onze gemiddelde levensverwachting is in de laatste jaren steeds verder omhoog gegaan, maar daarmee meteen ook de kans dat er bij leven iets gebeurt, waardoor u wilsonbekwaam wordt. Het levenstestament komt om die reden meer en meer in de belangstelling te staan. Het levenstestament is een document waarin u regelt wie uw belangen mag behartigen als u in de situatie komt dat u dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld als gevolg van dementie of een herseninfarct. Maar werkt een Nederlands levenstestament ook over onze landsgrenzen heen?

Al in 2000 is er een verdrag gesloten dat er onder meer voor moet zorgen dat er duidelijke internationale regels komen over de erkenning van levenstestamenten in internationale situaties. Helaas hebben nog niet veel landen dit verdrag ondertekend, laat staan geratificeerd. Nederland hoort daar helaas ook nog niet bij. België heeft het verdrag op 30 september 2020 echter wel geratificeerd. Hierdoor is het verdrag op 1 januari 2021 in België in werking getreden. Dit betekent dat in Nederland ondertekende levenstestamenten ook in België worden erkend.