Beperking lenen bij de eigen BV

Het excessief lenen bij de eigen BV voor directeur grootaandeelhouders wordt aan banden gelegd.

Het kabinet heeft aangekondigd dat er in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel zal worden ingediend, waarin de voorwaarden en de regelingen zullen worden bekendgemaakt. Genoemde maatregelen zullen met ingang van 1 januari 2022 van kracht moeten worden. De dga’s (lees: directeur-grootaandeelhouders) zullen worden belast tegen het tarief in box 2.

In het voorstel is opgenomen dat dit alleen gaat gelden voor zover het totaal van alle leningen meer dan € 500.000 bedraagt, waarbij de leningen ten behoeve van de eigen woning worden uitgezonderd. Heeft de omvang van alle leningen, uitgezonderd de lening(en) ten behoeve van de eigen woning deze grens al bereikt, dan adviseren wij u tijdig maatregelen te nemen.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op via info@staerk.nl of bel naar 088 – 4568 900.


Zie ook:
Maak kennis met Galina! | 22 januari 2019
— Van Koesveld en Staerk openen een vestiging in Kootwijkerbroek | 23 januari 2019
Sponsoring | 25 januari 2019