Betalingsregeling coronabelastingschuld verder versoepeld

De betalingsregeling voor het aflossen van uw coronabelastingschuld is verder versoepeld. Hebt u een in de kern gezond bedrijf en een coronabelastingschuld van tenminste € 10.000, dan kunt u onder voorwaarden uw coronabelastingschuld in maximaal 7 jaar in plaats van 5 jaar aflossen. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de Belastingdienst, waarin u onderbouwt waarom u niet in 5, maar wel in 7 jaar uw coronabelastingschuld kunt aflossen. U kunt geen gebruikmaken van deze verlenging als:

  • uw onderneming gebruik heeft gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voorstaat;
  • uw onderneming een hoge coronabelastingschuld heeft, maar in de jaren voorafgaand aan de coronapandemie hebt u met de onderneming niet of nauwelijks winst gemaakt;
  • uw onderneming een openstaande coronabelastingschuld heeft van minder dan € 10.000.

Hebt u een in de kern gezond bedrijf, dan kunt u ook gebruikmaken van de mogelijkheid om de vastgestelde maandbedragen per kwartaal te voldoen. Daarnaast kunt u gebruikmaken van een eenmalige betaalpauze van maximaal zes maanden. Aanvankelijk was dit drie maanden, maar onlangs is de betaalpauze met drie maanden verlengd. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst, waaruit uw betalingsprobleem blijkt. Daarnaast kunt u alleen van de langere betaalpauze gebruikmaken als u vanaf 1 april 2022 uw reguliere betalingsverplichtingen (zoals afdracht btw en loonheffingen) steeds bent nagekomen.