Bewaar arbeidsovereenkomsten bij de loonadministratie

De Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt de differentiatie voor de WW-premie. U betaalt vanaf 2020 een lage premie voor een werknemer met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Dat mag geen oproepovereenkomst zijn, gezien het niet eenduidig vastgelegde aantal uren daarin. Voor nuluren- en min-maxcontracten betaalt u dus de hoge premie. U moet de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opnemen in uw loonadministratie en 5 jaar bewaren. De Belastingdienst kan deze ter controle opvragen. U vermeldt het type overeenkomst op de loonstrook; een onjuiste vermelding kan leiden tot boetes.

Tip

Heeft u de loonadministratie uitbesteed? Zorg dan dat uw salarisadviseur of -administrateur ook in het bezit is van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, zodat hij/zij deze bij uw loonadministratie kan bewaren.