Bijzonder uitstel loopt af: gespreid terugbetalen

Loopt het bijzonder uitstel van betaling voor belastingaanslagen af, dan kunt u het uitstel met een speciaal formulier verlengen. Wilt u het uitstel niet verlengen, dan hoeft u de uitgestelde belasting niet direct in één keer terug te betalen. Het kabinet werkt aan een plan voor gespreide terugbetaling en maatwerk. Na de zomer volgt nadere informatie over het bijzonder uitstel en het betalingsvoorstel dat u krijgt. Dit zal de Belastingdienst bekend maken onder meer via de website en social media.

Let op
Alleen uitgestelde openstaande belastingschulden hoeft u niet direct te voldoen als het uitstel afloopt. Nieuwe belastingschulden moet u wel op tijd betalen om boetes te voorkomen. Als u twijfelt of u dat kunt, dan kunt u ook bijzonder uitstel aanvragen voor deze belastingschulden.