Boetevrij inkeren ook niet meer voor ab-inkomen

Nu is het nog zo dat inkeerders geen boete krijgen als zij alsnog de vereiste aangifte indienen binnen twee jaar nadat zij de eerdere onjuiste aangifte hebben ingediend of hadden moeten indienen.

Dat geldt alleen niet voor inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen. Vanaf 2020 vervalt deze boetevrije termijn van twee jaar voor ál het vermogen in box 3, zowel in het buitenland als in het binnenland. Daarnaast vervalt deze termijn ook voor al het inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat maakt het aantal gevallen waarin nog wel zonder boete kan worden ingekeerd, minimaal.