Borgstellingsregeling NHG

Hebt u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (in 2020 tot € 310.000) en kunt u de hypotheeklasten niet meer betalen door de coronacrisis? U krijgt dan de mogelijkheid om uw achterstallige betalingen te laten oplopen tot maximaal 9% van het hypotheekbedrag.

De NHG heeft hiervoor de zogenoemde ‘Woonlastenfaciliteit’ beschikbaar gesteld. Uw geldverstrekker kan deze faciliteit aanvragen bij de NHG als deze u uitstel van betaling heeft verleend of wanneer u betalingsachterstanden hebt. De NHG staat dan borg voor maximaal 9% van de oorspronkelijke hypotheek. De geldverstrekker kan de ‘Woonlastenfaciliteit’ toetsingsvrij toepassen gedurende maximaal 3 maanden. Deze termijn kan met 3 maanden worden verlengd, mocht dat nodig zijn. In het geval woningbehoud niet haalbaar blijkt te zijn, biedt de NHG via deze faciliteit een vangnet door een eventuele restschuld kwijt te schelden, mits de woningeigenaar aan de voorwaarden voldoet.