Nieuws

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

Nieuws

Wij houden je graag op de hoogte. Daarom publiceren we hier de ins en outs op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Hoe Geld Uitgeven Je Geld Kan Opleveren!
Werkgevers en werknemers

Start eerste aanvraagronde ‘SLIM-subsidie’

Op 1 maart 2023 gaat het eerste aanvraagtijdvak van 2023 voor de ‘Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen’ (SLIM-regeling) van start. Het aanvraagloket is open tot en met 30 maart 17:00 uur. Voordat u een aanvraag kunt indienen, moet

Lees verder »
Alle belastingbetalers

Dien tijdig schenkingsaangifte in

Hebt u in 2022 van uw ouders een eenmalig vrijgestelde schenking ontvangen? Of een eenmalig vrijgestelde eigenwoningschenking van iemand anders? Dan moet u – anders dan de woorden wellicht doen vermoeden – hiervoor wel een schenkingsaangifte indienen. Deze eenmalige vrijstelling

Lees verder »
Aflossen via de g-rekening
Ondernemers

Aflossen via de g-rekening

Hebt u een g-rekening, dan kunt u uw coronabelastingschuld ook aflossen via deze rekening. Dit kan voor uw btw- en uw loonheffingenschulden. U maakt het geld dan over van uw g-rekening naar rekeningnummer NL78 INGB 0000 4440 40 van de

Lees verder »
DGA

Langer ODV omzetten in oudedagslijfrente

Wellicht hebt u ervoor gekozen om uw in eigen beheer opgebouwde pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Het is mogelijk om de ODV om te zetten in een (al dan niet tijdelijke) oudedagslijfrente. Bij die omzetting moeten dan

Lees verder »
Gezamenlijke lunch - zakelijk of toch niet?
Werkgevers en werknemers

Gezamenlijke lunch – zakelijk of toch niet?

Stel, u hebt de gewoonte om dagelijks voor uw personeel broodjes te bestellen bij de broodjeszaak om de hoek. Tijdens de gezamenlijke lunch in de kantine van uw bedrijf praten uw werknemers over het werk, maar ook over hun privébeslommeringen.

Lees verder »
Wie zorgt voor Snuffie?
Alle belastingbetalers

Wie zorgt voor Snuffie?

Uw huisdier is mogelijk een belangrijk maatje voor u. Voor sommige mensen is het dier zelfs het belangrijkste wat zij bezitten, waaraan ze alles zouden gunnen. Alleen, u kunt uw huisdier niet tot erfgenaam benoemen. Hoe graag u dat misschien

Lees verder »
Alle belastingbetalers

Startpunten voor alle belastingbetalers 2023

Een goed begin is het halve werk, met de startpunten voor alle belastingbetalers. Deze staat boordevol handige tips en attentiepunten voor dit jaar. Tarieven en heffingskortingen Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting is verlaagd van

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Startpunten voor werkgevers en werknemers 2023

Een goed begin is het halve werk, met de startpunten voor werkgevers en werknemers. Deze staat boordevol handige tips en attentiepunten voor dit jaar. Meer vrije ruimte Het percentage van de vrije ruimte in de werkkostenregeling over de eerste €

Lees verder »
DGA

Startpunten voor de DGA 2023

Een goed begin is het halve werk, met de startpunten voor de DGA. Deze staat boordevol handige tips en attentiepunten voor dit jaar. Gebruikelijk loon anders berekenen U moet als aanmerkelijkbelanghouder (5% of groter aandelenbelang) ten minste een gebruikelijk loon

Lees verder »
Ondernemers

Startpunten voor de ondernemer 2023

Een goed begin is het halve werk, met de startpunten voor de ondernemer. Deze staat boordevol handige tips en attentiepunten voor dit jaar. Steeds minder zelfstandigenaftrek De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2023 nog maximaal € 5.030 (2022: maximaal € 6.310), maar

Lees verder »
Bezwaar Maken Tegen De WOZ-Beschikking
Alle belastingbetalers

Toch partnervrijstelling voor inwonend familielid

U kunt in beginsel slechts één fiscaal partner hebben. Als u fiscaal partner van elkaar bent, betekent dit voor de erfbelasting dat bij overlijden van een van u beiden de overblijvende partner de ruime partnervrijstelling (in 2022 maximaal € 632.000)

Lees verder »
Terughoudend Boetebeleid Modelovereenkomsten Wet DBA
Ondernemers

Zo ontbindt u een overeenkomst

U kunt een overeenkomst altijd ontbinden met wederzijds goedvinden. Doorgaans gaat dat het snelste en geeft ook het minste ‘gedoe’. Kunnen u en uw contractspartij het niet eens worden over de ontbinding van de overeenkomst? Dan ligt er een mogelijkheid

Lees verder »
Huren Auto Van De Zaak Voorkomt Bijtelling Niet
Werkgevers en werknemers

Auto van de zaak voor en na start arbeidscontract

Stelt u aan een werknemer een auto voor privégebruik ter beschikking, dan is dat voordeel loon uit dienstbetrekking. Dat is ook het geval als hij of zij de auto mag gebruiken voor de ingangsdatum van zijn arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld om eerst

Lees verder »
Maak Gebruik Van De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis
Ondernemers

Aannemers: maak duidelijke afspraken!

Bent u aannemer, dan is het juist voor u heel belangrijk om goede afspraken te maken met uw opdrachtgevers, bijvoorbeeld door een offerte op te sturen. De werkzaamheden kunnen starten, zodra hierop een akkoord is ontvangen. Als meerwerk verwacht wordt,

Lees verder »