Nieuws

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

Nieuws

Wij houden je graag op de hoogte. Daarom publiceren we hier de ins en outs op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Alle belastingbetalers

Actiepunten voor alle belastingsbetalers 2022

Het einde van het jaar is in zicht. Daarom hebben wij de actiepunten eind 2022 voor alle belastingsbetalers onder elkaar gezet. Hierin hebben we belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2023 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij gezet

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Actiepunten voor werkgevers en werknemers 2022

Het einde van het jaar is in zicht. Daarom hebben wij de actiepunten eind 2022 voor werkgevers en werknemers onder elkaar gezet. Hierin hebben we belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2023 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij

Lees verder »
DGA

Actiepunten voor de DGA 2022

Het einde van het jaar is in zicht. Daarom hebben wij de actiepunten eind 2022 voor de DGA onder elkaar gezet. Hierin hebben we belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2023 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij gezet

Lees verder »
Ondernemers

Actiepunten voor de ondernemer 2022

Het einde van het jaar is in zicht. Daarom hebben wij de actiepunten eind 2022 voor de ondernemer onder elkaar gezet. Hierin hebben we belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2023 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij gezet

Lees verder »
Geen categorie

Staerk bundelt krachten met OdG Barneveld

Staerk Accountants slaat per 1 januari 2023 de handen ineen met accountantskantoor Onderweegs & De Groot (OdG) uit Barneveld. Samen gaan we verder onder de nieuwe naam OdG Staerk.  Alle kennis onder één dak De belangrijkste reden voor de fusie

Lees verder »
DGA

Soms melding betalingsonmacht niet nodig

Uw bv kan een onderneming drijven die verplicht is om deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Zij betaalt hiervoor periodieke premies. Het kan echter gebeuren dat uw bv door omstandigheden niet kan voldoen aan deze betalingsverplichting; er is dan sprake

Lees verder »
Prinsjesdag 2019 De Belangrijkste Ontwikkelingen Voor Werkgevers En Werknemers
Werkgevers en werknemers

Werken waar men wil een stap dichterbij

De huidige wetgeving biedt geen recht op thuiswerken. Wel kunnen uw werknemers op grond van de Wet flexibel werken een verzoek doen tot aanpassing van de arbeidsplaats. U kunt dit verzoek echter op elke grond afwijzen. Dit in tegenstelling tot

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Snellere WIA-beoordeling 60+’ers

De veel te lange wachttijden voor een WIA-beoordeling worden vanaf dit najaar aangepakt. Zo moet sneller duidelijk worden of de werknemer een WIA-uitkering krijgt. Om de achterstanden in te lopen heeft het UWV voor een andere werkwijze gekozen ten aanzien

Lees verder »
Ondernemers

Geef tijdig werkelijke omzet OVK Q3 2021 door

Doordat de werkelijke omzet voor de TVL Q3 2021 later mocht worden doorgegeven aan de RVO, is ook de datum voor de vaststelling van de tegemoetkoming voor de ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) over het derde kwartaal van

Lees verder »
Anticipeer Tijdig Op Einde Pensioencontract
Werkgevers en werknemers

Vergeet niet om tijdig aan te zeggen

U bent verplicht om uw medewerkers met een contract voor bepaalde tijd – dat ten minste zes maanden betreft – minimaal een maand van tevoren schriftelijk te laten weten of hun contract verlengd wordt of niet. Deze schriftelijkheid van de

Lees verder »
Subsidieregeling voor digitalisering mkb-bedrijf
Ondernemers

Subsidieregeling voor digitalisering mkb-bedrijf

Bent u een mkb-ondernemer en hebt u 2 tot 50 werknemers in dienst? Dan kunt u onder voorwaarden subsidie krijgen voor het digitaliseren van uw bedrijf via ‘Mijn Digitale Zaak’. Dit gezamenlijke initiatief van INretail, de KvK en MKB-Nederland biedt

Lees verder »
Maak Gebruik Van De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis
Alle belastingbetalers

Verplicht energielabel voor uw woning

U bent verplicht om de koper of huurder een geregistreerd en definitief energielabel mee te geven als u uw woning verkoopt of verhuurt of oplevert. Het label geeft aan hoe energie(on)zuinig uw woning is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk

Lees verder »
Bewaar Arbeidsovereenkomsten Bij De Loonadministratie
DGA

Bestuurders: voldoe aan uw administratieplicht!

Een faillissement van een onderneming is voor geen enkele partij leuk. Mensen verliezen hun baan, schuldeisers krijgen (een gedeelte van) hun vordering niet betaald en u als bestuurder bent mogelijk aansprakelijk voor het boedeltekort. Dit laatste is het geval indien

Lees verder »
NOW-Regeling – Tegemoetkoming In De Loonkosten
Werkgevers en werknemers

Start aanvraag definitieve vaststelling NOW 6.0

Sinds 3 oktober 2022 is het loket bij het UWV open voor de aanvraag van de definitieve vaststelling van NOW 6.0. Deze achtste en laatste aanvraagperiode betreft het NOW-voorschot dat u over het eerste kwartaal van 2022 hebt ontvangen. U

Lees verder »