Nieuws

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

Nieuws

Wij houden je graag op de hoogte. Daarom publiceren we hier de ins en outs op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Werkgevers en werknemers

Actiepunten voor werkgevers en werknemers 2021

Het einde van het jaar is in zicht. Daarom hebben wij de actiepunten eind 2021 voor werkgevers en werknemers onder elkaar gezet. Hierin hebben we belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2022 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij

Lees verder »
DGA

Actiepunten voor de DGA 2021

Het einde van het jaar is in zicht. Daarom hebben wij de actiepunten eind 2021 voor de DGA onder elkaar gezet. Hierin hebben we belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2022 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij gezet

Lees verder »
Ondernemers

Actiepunten voor de ondernemer 2021

Het einde van het jaar is in zicht. Daarom hebben wij de actiepunten eind 2021 voor de ondernemer onder elkaar gezet. Hierin hebben we belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2022 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij gezet

Lees verder »
Alle belastingbetalers

Langer betaalpauze hypotheeklasten

Sinds de uitbraak van de coronacrisis gelden er versoepelde fiscale regels in het geval u een betaalpauze voor rente en aflossing hebt afgesproken met uw bank of andere hypotheekverstrekker. Deze versoepelde regels zijn opnieuw verlengd tot 1 januari 2022. De

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Sinterklaas en belastingvrij speculaas

Wellicht wilt u als werkgever dit jaar uw werknemers verrassen met een sinterklaasattentie of wilt u een sinterklaasfeest voor de kinderen van uw personeel organiseren. Het is dan wel verstandig om, voordat u tot actie overgaat, te weten wat de

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Vaste onbelaste reiskostenvergoeding verder verlengd

De bestaande versoepeling voor de onbelaste en vaste reiskostenvergoeding is verder verlengd tot 31 december 2021. Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter kunt u een vaste onbelaste vergoeding afspreken met uw werknemers, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. Dit betekent

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Data definitieve vaststelling NOW

Onlangs zijn de data voor de aanvraag van de definitieve vaststelling voor NOW 3.0 (derde, vierde en vijfde aanvraagperiode) en die van NOW 4.0 (zesde aanvraagperiode) gelijkgetrokken. U kunt nu voor deze aanvraagperiodes tot en met 22 februari 2023 een

Lees verder »
Ondernemers

Meer tijd voor aanvraag vaststelling TVL Q1

Hebt u TVL-subsidie ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 (Q1)? Tot voor kort moest u vóór 1 oktober jl. de RVO verzoeken om het definitieve bedrag van de TVL Q1 vast te stellen. Maar inmiddels is de aanvraagtermijn met

Lees verder »
Ondernemers

Soms toch nog uitstel van betaling

Op 1 oktober jl. eindigde de regeling voor uitstel van betaling van belastingen. Maar kampt u nog steeds met liquiditeitsproblemen door de coronacrisis, dan kunt u onder strikte voorwaarden toch nog uitstel van betaling krijgen tot en met 31 januari

Lees verder »
Ondernemers

Extra coronasteun voor nachthoreca

Bent u horecaondernemer? Dan bent u in elk geval tot 1 november a.s. verplicht om uw deuren te sluiten tussen 12 uur s’-avonds en 6 uur ’s-ochtends. Het kabinet heeft daarom de regeling Vaste lasten Nachtsluiting horeca (VLN) getroffen, waarmee

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Controleer definitieve LIV/LKV-beschikkingen 2020

Uiterlijk eind juli heeft u de definitieve beschikkingen Lage-Inkomensvoordeel (LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV) ontvangen van de Belastingdienst. Het is verstandig om deze goed te (laten) controleren en te vergelijken met de gegevens in uw loonadministratie. Zijn bijvoorbeeld de correcties

Lees verder »
TVL Verlengd
Ondernemers

Coronakredieten ook voor heropbouw

Het Klein Krediet Corona (tot € 50.000), de Borgstellingsregeling MKB-C (tot € 1,5 miljoen) en de GO-C-regeling (tot € 150 miljoen) zijn coronakredieten die in eerste instantie vooral werden gebruikt om op korte termijn de rekeningen te kunnen betalen. Maar

Lees verder »
Alle belastingbetalers

Eigenwoninglening aan uw kind

Dat het moeilijk is voor starters op de woningmarkt om een betaalbare woning te vinden, is een bekend gegeven dat voorlopig niet zal veranderen. U overweegt mogelijk om uw kind een handje te helpen om zijn of haar kansen op

Lees verder »
Alle belastingbetalers

Inkomen middelen uitkomst in coronatijd

Hebt u de afgelopen jaren met inkomensschommelingen te maken gehad? Die wisselende inkomsten kunnen in het ene jaar zwaar belast zijn en in het andere jaar juist niet. Er bestaat echter een regeling die de belastingheffing over deze inkomsten matigt

Lees verder »