Nieuws

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

Nieuws

Wij houden je graag op de hoogte. Daarom publiceren we hier de ins en outs op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Werkgevers en werknemers

Beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Uw werknemers kunnen u sinds 1 augustus jl. verzoeken om beter voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een verzoek om een voorspelbaarder rooster of een contract voor onbepaalde tijd. Dit recht is een uitbreiding op het bestaande verzoekrecht van

Lees verder »
Turboliquidatie Meestal Niet Probleemloos
DGA

Heropenen vereffening ontbonden bv, kan dat?

In de praktijk vinden er veel zogenaamde ‘turboliquidaties’ plaats. Dit is een ontbinding van een rechtspersoon zonder dat een vereffening hoeft plaatst te vinden. Dit kan betekenen dat een rechtspersoon van de ene op de andere dag is ontbonden en

Lees verder »
Maak Gebruik Van De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis
Alle belastingbetalers

Voordeel bij verkoop woning tegen (lagere) WOZ-waarde

Lang waren de fiscale gevolgen van een verkoop van een woning tegen de (lagere) WOZ-waarde aan bijvoorbeeld kinderen onduidelijk. Daar is een einde aan gekomen. In de toelichting bij het aangiftebiljet staat nu nog vermeld dat de schenkbelasting is verschuldigd

Lees verder »
Update XIV Het Coronavirus (COVID-19) En Fiscale En Financiële Tegemoetkomingen Voor Het MKB
Ondernemers

Terugbetalingsregeling coronabelastingschuld versoepeld

Hebt u als ondernemer tijdens de coronapandemie uitstel van betaling voor belastingschulden aangevraagd en gekregen? U zult dan vanaf 1 oktober 2022 de opgebouwde belastingschuld in 60 maanden moeten gaan aflossen. Daarover ontvangt u bericht van de Belastingdienst. In de

Lees verder »
Zzp'ers Met Een Kind Krijgen Alsnog Compensatie
Werkgevers en werknemers

Aanvragen betaald ouderschapsverlof gestart

Sinds 9 augustus jl. kunt u bij het UWV de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen voor uw werknemers. Zij hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof van maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek.

Lees verder »
Box-3-Heffing Zal Niet Eerder Dan In 2021 Worden Verlaagd
Alle belastingbetalers

Laatste ontwikkelingen box-3-herstel

Het kabinet heeft een beleidsbesluit gepubliceerd waarin wordt uitgewerkt hoe de aanslagen inkomstenbelasting met box-3-heffing moeten worden vastgesteld naar aanleiding van het bekende kerstarrest. Dit besluit is bedoeld voor het rechtsherstel van mensen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de

Lees verder »
Terughoudend Boetebeleid Modelovereenkomsten Wet DBA
Ondernemers

Check geldigheid modelovereenkomst

Sinds 2015 kunnen opdrachtgevers via goedgekeurde modelovereenkomsten zekerheid krijgen voor het werken met een opdrachtnemer buiten loondienst. De geldigheidsduur van deze modelovereenkomsten is in beginsel vijf jaar. Inmiddels zijn dus de nodige modelovereenkomsten verlopen. Is dat het geval, dan zal

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Verbod op nevenwerkzaamheden

Een andere belangrijke wijziging in de arbeidsvoorwaarden betreft het nevenwerkzaamhedenbeding. Het bedingen van een absoluut verbod op nevenwerkzaamheden in een individuele arbeidsovereenkomst of cao, is sinds 1 augustus jl. wettelijk niet meer toegestaan. Een dergelijk beding kunt u alleen nog

Lees verder »
Eigenrisicodragers ZW Moeten Werknemers Na Einde Contract Weer In Dienst Nemen!
DGA

Opstellen RI&E ook voor dga/enig werknemer bv?

Veel organisaties ontvangen een brief met een verplichting tot het opstellen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De RI&E brengt de arbeidsrisico’s van het bedrijf in kaart. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt om deze risico’s te beheersen. De

Lees verder »
Denk Aan Tijdig Terugvragen Buitenlandse Btw Over 2019
Ondernemers

Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw

Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in een andere EU-lidstaat aan u in 2021 buitenlandse btw in rekening gebracht? U kunt die btw dan terugvragen via de Belastingdienst door in te loggen op een speciale website. Zodra het teruggaafverzoek is

Lees verder »