Nieuws

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

Nieuws

Wij houden je graag op de hoogte. Daarom publiceren we hier de ins en outs op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Werkgevers en werknemers

Data definitieve vaststelling NOW

Onlangs zijn de data voor de aanvraag van de definitieve vaststelling voor NOW 3.0 (derde, vierde en vijfde aanvraagperiode) en die van NOW 4.0 (zesde aanvraagperiode) gelijkgetrokken. U kunt nu voor deze aanvraagperiodes tot en met 22 februari 2023 een

Lees verder »
Ondernemers

Meer tijd voor aanvraag vaststelling TVL Q1

Hebt u TVL-subsidie ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 (Q1)? Tot voor kort moest u vóór 1 oktober jl. de RVO verzoeken om het definitieve bedrag van de TVL Q1 vast te stellen. Maar inmiddels is de aanvraagtermijn met

Lees verder »
Ondernemers

Soms toch nog uitstel van betaling

Op 1 oktober jl. eindigde de regeling voor uitstel van betaling van belastingen. Maar kampt u nog steeds met liquiditeitsproblemen door de coronacrisis, dan kunt u onder strikte voorwaarden toch nog uitstel van betaling krijgen tot en met 31 januari

Lees verder »
Ondernemers

Extra coronasteun voor nachthoreca

Bent u horecaondernemer? Dan bent u in elk geval tot 1 november a.s. verplicht om uw deuren te sluiten tussen 12 uur s’-avonds en 6 uur ’s-ochtends. Het kabinet heeft daarom de regeling Vaste lasten Nachtsluiting horeca (VLN) getroffen, waarmee

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Controleer definitieve LIV/LKV-beschikkingen 2020

Uiterlijk eind juli heeft u de definitieve beschikkingen Lage-Inkomensvoordeel (LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV) ontvangen van de Belastingdienst. Het is verstandig om deze goed te (laten) controleren en te vergelijken met de gegevens in uw loonadministratie. Zijn bijvoorbeeld de correcties

Lees verder »
TVL Verlengd
Ondernemers

Coronakredieten ook voor heropbouw

Het Klein Krediet Corona (tot € 50.000), de Borgstellingsregeling MKB-C (tot € 1,5 miljoen) en de GO-C-regeling (tot € 150 miljoen) zijn coronakredieten die in eerste instantie vooral werden gebruikt om op korte termijn de rekeningen te kunnen betalen. Maar

Lees verder »
Alle belastingbetalers

Eigenwoninglening aan uw kind

Dat het moeilijk is voor starters op de woningmarkt om een betaalbare woning te vinden, is een bekend gegeven dat voorlopig niet zal veranderen. U overweegt mogelijk om uw kind een handje te helpen om zijn of haar kansen op

Lees verder »
Alle belastingbetalers

Inkomen middelen uitkomst in coronatijd

Hebt u de afgelopen jaren met inkomensschommelingen te maken gehad? Die wisselende inkomsten kunnen in het ene jaar zwaar belast zijn en in het andere jaar juist niet. Er bestaat echter een regeling die de belastingheffing over deze inkomsten matigt

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Einde levensloopregeling nadert

Werknemers die hun levenslooptegoed niet vóór 1 november 2021 hebben opgenomen, moeten over het tegoed in één keer afrekenen met de Belastingdienst. De bank of instelling waarbij de werknemers het levenslooptegoed aanhouden, moeten over het tegoed loonheffing inhouden en afdragen.

Lees verder »
Alle belastingbetalers

Laatste jaar voor aftrek scholingsuitgaven

Bent u van plan om een dure studie te volgen? Als deze studie kwalificeert voor de huidige aftrek scholingsuitgaven, overweeg dan om die studie dit jaar nog op te pakken. Zo kunt u de studiekosten nog in aftrek brengen in

Lees verder »
Verdubbeling Bijtelling Elektrische Auto’s In 2020
Ondernemers

Vraag subsidie schone bedrijfsauto aan

U kunt tijdelijk (tot en met 2025) subsidie krijgen voor de aanschaf of financial lease van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto (SEBA: Subsidieregeling Emissieloze bedrijfsauto’s). De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs uit

Lees verder »
DGA

Aandachtspunten bij het gebruikelijk loon

U moet als aanmerkelijkbelanghouder ten minste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat u voor uw bv verricht. Als uw onderneming door de coronacrisis te maken heeft met een omzetdaling, dan mag u – zonder vooroverleg met de Belastingdienst

Lees verder »
DGA

Digitaal uw bv oprichten

Binnenkort wordt het mogelijk om volledig digitaal een bv op te richten. De bv wordt opgericht met een digitale notariële akte die u ondertekent met een digitale handtekening. U hoeft als oprichter niet fysiek voor een notaris te verschijnen; u

Lees verder »
Update IX Het Coronavirus (COVID-19) En Fiscale En Financiële Tegemoetkomingen Voor Het MKB
Ondernemers

Aanvraagtermijn vaststelling TVL Q1 2021

Hebt u TVL-subsidie ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 (Q1)? In dat geval hebt u inmiddels een mailbericht van de RVO ontvangen met het verzoek om het definitieve bedrag van de TVL Q1 vast te laten stellen. Daartoe dient

Lees verder »