Nieuws

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

Nieuws

Wij houden je graag op de hoogte. Daarom publiceren we hier de ins en outs op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Aftrek Gemengde Kosten Gewijzigd Per 1 Januari 2019
DGA

Aftrek gemengde kosten verder beperkt

Ook in de vennootschapsbelasting is de aftrekbaarheid van gemengde kosten beperkt als de rechtspersoon één of meer werknemers in dienst heeft. De aftrekbeperking geldt dan voor dezelfde kosten als bij de inkomstenbelasting, tenzij de kosten voor de werknemer(s) loon vormen.

Lees verder »
Wet Arbeidsmarkt In Balans Compensatie Transitievergoeding Bij Ontslag Langdurig Zieke Werknemers
Werkgevers en werknemers

Nieuwe tegemoetkoming voor werknemers met beroepsziekten

Op 1 januari 2023 is de nieuwe ‘Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten’ (TSB) van kracht geworden. Op grond hiervan ontvangen werknemers die geconfronteerd worden met een beroepsziekte als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen, een financiële compensatie. Op dit moment

Lees verder »
Dien Tijdig Suppletieaangifte In
Ondernemers

Dien tijdig suppletieaangifte in

Een suppletieaangifte moet u indienen, zodra duidelijk is dat er te weinig of te veel btw is betaald. Hebt u te weinig btw betaald? Dan bent u belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar

Lees verder »
Alle belastingbetalers

Subsidieloket open voor isolatiemaatregelen eigen woning

Bent u van plan om isolatiemaatregelen te treffen in uw eigen woning? Of zijn er sinds 2 april 2022 isolatiemaatregelen uitgevoerd in uw eigen woning? U kunt hiervoor subsidie krijgen op grond van de ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE).

Lees verder »
Minder MIA Voor Elektrische Personenauto
Werkgevers en werknemers

Laadkosten en de bijtelling elektrische auto

Stel, uw werknemer gaat met zijn elektrische auto van de zaak op vakantie. In het buitenland kan hij de laadpas niet gebruiken. Kunnen de door de werknemer betaalde laadkosten dan wel in mindering komen op de bijtelling voor privégebruik van

Lees verder »
Privacy UBO’s Beter Beschermd
DGA

UBO-register niet meer vrij toegankelijk

In het najaar van 2022 besliste het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de voorgeschreven publieke toegankelijkheid tot gegevens in het UBO-register ongeldig is. De vrije toegankelijkheid is volgens dit hof in strijd met het recht op eerbiediging

Lees verder »
Ondernemers

Wettelijke rente verhoogd

Wettelijke rente is een vergoeding die de schuldenaar aan een schuldeiser moet betalen, omdat hij of zij een geldsom niet of te laat heeft voldaan. Het kan dan gaan om het terugbetalen van een lening, het voldoen van een factuur,

Lees verder »
Box-3-Heffing Zal Niet Eerder Dan In 2021 Worden Verlaagd
Alle belastingbetalers

Box 3 houdt de gemoederen bezig

Dit jaar legt de Belastingdienst weer definitieve aanslagen inkomstenbelasting op, waarin box-3-vermogen is begrepen. Het gaat dan in eerste instantie om de aanslagen tot en met het belastingjaar 2021. Later dit jaar volgen de aanslagen voor het belastingjaar 2022. De

Lees verder »
De Nieuwe Regels Voor De Fiets Van De Zaak Zo Werkt Het
Werkgevers en werknemers

Wat moet u weten over de fiets van de zaak

Steeds meer werkgevers stellen een fiets ter beschikking aan hun werknemers. Daarvan is niet alleen sprake als u als werkgever een fiets koopt of leaset en aan uw werknemer ter beschikking stelt. Ook als de werknemer zelf een fiets leaset

Lees verder »
WOZ-Waarden Openbaar
Alle belastingbetalers

Laat uw WOZ-beschikking controleren

Binnenkort valt de WOZ-beschikking 2023 op uw digitale deurmat. De WOZ-waarde 2023 betreft de waarde van uw woning (of gebouw) op de waardepeildatum 1 januari 2022. Volgens de Waarderingskamer (de waakhond van de Wet WOZ) bedroeg de landelijk gemiddelde stijging

Lees verder »
Aftrek Gemengde Kosten Gewijzigd Per 1 Januari 2019
Ondernemers

Minder aftrek gemengde kosten

De regels voor de aftrek van gemengde kosten zijn gewijzigd. Gemengde kosten zijn pas aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als een drempelbedrag wordt overschreden. Dit drempelbedrag is sinds 1 januari 2023 verhoogd van € 4.800 naar € 5.100. Maar er is

Lees verder »