Nieuws

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

Nieuws

Wij houden je graag op de hoogte. Daarom publiceren we hier de ins en outs op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Werkgevers en werknemers

Geen verbod meer op nevenwerkzaamheden, tenzij….

Vanaf 1 augustus 2022 mag u een werknemer niet meer verbieden om ook ergens anders te werken. Het bedingen van een verbod op nevenwerkzaamheden in een individuele arbeidsovereenkomst of cao, is dan namelijk wettelijk niet meer toegestaan. Een dergelijk verbod

Lees verder »
Bijzonder Uitstel Loopt Af Gespreid Terugbetalen
Ondernemers

Bijzonder uitstel van betaling en aanslagen 2022

In februari jl. berichtte de Belastingdienst dat de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (Vpb) 2022 volledig onder het bijzonder uitstel van betaling konden vallen. De Belastingdienst is hier inmiddels op teruggekomen. Belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum op of na

Lees verder »
Ondernemers

Belastingschulden terugbetalen

Het bijzonder uitstel van betaling is sinds 1 april jl. geëindigd. U moet weer aan uw betalingsverplichtingen voldoen. Hebt u van het uitstel gebruikgemaakt, dan hebt u van de Belastingdienst inmiddels een eerste overzicht ontvangen van uw openstaande schulden per

Lees verder »
Update V: Het Coronavirus (COVID-19) En Fiscale En Financiële Tegemoetkomingen Voor Het MKB
Corona-update

Loket definitieve vaststelling NOW 5.0 open

Het loket bij het UWV voor de aanvraag van de definitieve vaststelling van NOW 5.0 (zevende aanvraagperiode) gaat op 1 juni 2022 open. De zevende aanvraagperiode betreft het NOW-voorschot dat u over de periode november en december van 2021 hebt

Lees verder »
Aftrek Gemengde Kosten Gewijzigd
Ondernemers

Minder aftrek gemengde kosten

De regels voor de aftrek van gemengde kosten zijn gewijzigd. Gemengde kosten zijn pas aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als een drempelbedrag wordt overschreden. Dit drempelbedrag is sinds 1 januari 2022 verhoogd van € 4.700 naar € 4.800. Maar er is

Lees verder »
Aftrek Gemengde Kosten Gewijzigd Per 1 Januari 2019
DGA

Aftrek gemengde kosten gewijzigd

Ook in de vennootschapsbelasting is de aftrekbaarheid van gemengde kosten beperkt als de rechtspersoon één of meer werknemers in dienst heeft. De aftrekbeperking geldt dan voor dezelfde kosten als bij de inkomstenbelasting, tenzij de kosten voor de werknemer(s) loon vormen.

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Valkuil bij no-riskpolis Ziektewet

Stel, een werknemer krijgt na 104 weken van arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering en u besluit om het dienstverband met die werknemer voort te zetten? U kunt dan in beginsel een uitkering krachtens de no-riskpolis van de Ziektewet aanvragen bij het UWV

Lees verder »
Werkgevers en werknemers

Verklaring geen privégebruik te laat – wat nu?

De ‘Verklaring geen privégebruik’ verschuift de bewijslast dat er maximaal 500 kilometer privé met de ter beschikking gestelde auto is gereden van u naar uw werknemer. Op verzoek van de Belastingdienst moet uw werknemer alsnog aantonen dat hij of zij

Lees verder »