Codering Belastingdienst

Niemand ontvangt de blauwe enveloppen/digitale brieven van de Belastingdienst graag. De brieven van de Belastingdienst met daarin een berekening van een te betalen/te ontvangen bedrag. Toch is het wel goed dat u weet waar de aanslag betrekking op heeft.

Op de brieven staat vrijwel altijd een aanslagnummer.  Deze code begint met uw fiscale nummer en daar na volgt een letter en nog wat cijfers. Aan de hand van deze code is af te lezen waar het om gaat. Als u alleen het betalingskenmerk heeft, kunt u die hier eerst omzetten, om te achterhalen waar uw betaling betrekking op had.

Onderstaand de betekenis van de letters:

A Loonbelasting, naheffing
B Omzetbelasting
D Dividendbelasting
F Omzetbelasting, naheffing
H Inkomstenbelasting
L Loonbelasting
M Motorrijtuigenbelasting
O Omzetbelasting, teruggaaf
TBU Tegemoetkoming buitengewone lasten
T Toeslagen
V Vennootschapsbelasting
W Zorgverzekeringswet (ZVW)
Y Motorrijtuigenbelasting, naheffing
Z Overige

Na de letter vindt u het laatste cijfer van het jaar van de aanslag. Echter na de letters A, B, F, L, volgen eerst 2 cijfers. Voor de Omzetbelasting en Loonbelasting is het mogelijk om meerdere nummers te hebben. Dit wordt aangeduid met een B.01, B.02 etc. nummer.

De laatste vier cijfers zijn een nadere aanduiding van de aanslag. Het eerste nummer van de laatste vier betreft de jaar aanduiding, daarna volgen 2 cijfers voor de periode aanduiding en het laatste cijfer betreft de status van de aanslag. Zie onderstaand:

21 = 1e kwartaal
24 = 2e kwartaal
27 = 3e kwartaal
30 = 4e kwartaal

0 t/m 5 = 1e t/m 5e voorlopige aanslag
6 = definitieve aanslag
7 t/m 9 = 1e t/m 3e navorderingsaanslag

Toeslagen
T – Eindigend op een 1 – Kinderopvangtoeslag
T – Eindigend op een 2 – Huurtoeslag
T – Eindigend op een 3 – Zorgtoeslag

Voorbeelden
Hier volgen een aantal voorbeeld codes die u kunt treffen. De eerste 9 cijfers zijn het sofinummer (BSN-nummer) of het fiscaal nummer van de onderneming.

1234.56.789.L.01.5010
Aanslag Loonheffingen (L) voor belastingplichtige 1234.56.789 met het eerste heffingnummer (01). Betreffende het jaar 2015 en de maand januari (5010).

1234.56.789.H.16
Aanslag Inkomstenbelasting (H) voor belastingplichtige 1234.56.789 voor het jaar 2011 en het is een definitieve aanslag (16).

9876.54.321.F.01.4120
Naheffingsaanslag Omzetbelasting (F) voor belastingplichtige 9876.54.321 met het eerst heffingen nummer (01) voor het jaar 2014 en de maand december (4120).

Dan is er nog een uitzondering:
1234.56.789.B.01.2500
De 500 codering wordt gebruikt bij jaaraangiften BTW en bij naheffingsaanslagen BTW (ook wel de suppletie-aangifte genoemd).

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op via info@staerk.nl of bel naar 088 – 4568 900.