Consultatie ‘excessief lenen bij eigen vennootschap’

Op 4 maart 2019 werd het concept wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ gepubliceerd. Zoals aangekondigd in de Miljoenennota, wil het kabinet leningen van de vennootschap aan haar aandeelhouder met een aanmerkelijk belang aan banden leggen.

Wanneer de directeur-grootaandeelhouder (DGA) meer dan € 500.000,- leent van zijn eigen vennootschap, zal het meerdere worden belast tegen het box 2 tarief van 25%. De eigenwoningschuld aan de vennootschap blijft onder voorwaarden buiten beschouwing bij het vaststellen van de schuld aan de vennootschap.

Uitstel van inkomstenbelastingheffing in box 2 door ab-houders tegengaan

Op dit moment kan de DGA in principe onbeperkt lenen van zijn eigen vennootschap. Door gelden van de eigen vennootschap te lenen in plaats van een dividend uit te keren, wordt belastingheffing op dat moment voorkomen.

Groep belastingplichtigen

De schulden van de DGA en zijn partner worden bij elkaar opgeteld. Daarnaast is de voorgestelde maatregel ook van toepassing op schulden die bloed- of aanverwanten (ouders, kinderen, kleinkinderen) hebben aan de vennootschap. Het is voor de grens van €500.000 dus niet relevant of de schulden zijn aangegaan door de belastingplichtige, zijn partner of bloed- of aanverwanten.

Vervolg

De publieke internetconsultatie werd gesloten op 1 april 2019, met ruim 60 reacties door vak- en branchegenoten. Op een later moment zal een definitief wetsvoorstel volgen.

Wij volgen dit wetsvoorstel op de voet, wanneer er meer nieuws is, laten wij dat uiteraard weten.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op!