Controleer WGA-instroomcijfers 2018

Medio mei stuurt het UWV een brief met de WGA-instroomcijfers van 2018. Naast het landelijk instroomcijfer en het instroomcijfer van de sector waarin je organisatie staat ingedeeld, staat hierin ook je eigen instroomcijfer. Het is van groot belang dat je dit goed (laat) controleren, omdat de instroomcijfers direct van invloed zijn op de te betalen werkgeverspremies in 2020. Na ontvangst van de brief heb je slechts twee weken de tijd om aanpassingen door te (laten) geven aan het UWV. In juli 2019 maakt het UWV de definitieve instroomcijfers bekend.