Coronakredieten ook voor heropbouw

Het Klein Krediet Corona (tot € 50.000), de Borgstellingsregeling MKB-C (tot € 1,5 miljoen) en de GO-C-regeling (tot € 150 miljoen) zijn coronakredieten die in eerste instantie vooral werden gebruikt om op korte termijn de rekeningen te kunnen betalen. Maar wist u dat deze kredieten ook ingezet kunnen worden in de herstelfase van uw bedrijf? Zo kunt u de kredieten ook gebruiken om te investeren in vaste activa, de heropbouw van voorraden- en debiteurenposities en het terugbrengen van een leverancierskrediet naar een gebruikelijke termijn.

Hogere garantiepercentages

De coronakredieten hebben hogere garantiepercentages dan normale kredieten. Dit betekent dat de overheid voor een groter deel garantstaat als u de lening niet kunt terugbetalen. Financiers kunnen daardoor gemakkelijker krediet verstrekken. De financier doet nog wel een kredietbeoordeling om te zien of u het krediet financieel kunt dragen, maar voor kredieten tot € 250.000 kunnen financiers die beoordeling geautomatiseerd toepassen. Hierdoor kunt u sneller uitsluitsel krijgen over uw kredietaanvraag. Het Klein Corona Krediet en de Borgstellingsregeling MKB-C kunt u aanvragen bij banken en bij 22 non-bancaire financiers. De GO-C-regeling kunt u aanvragen bij banken. Momenteel wordt onderzocht of deze regeling ook kan worden opengesteld voor non-bancaire financiers.