Update: Het coronavirus (COVID-19) en fiscale en financiële tegemoetkomingen voor het MKB

Het waren een paar hectische dagen, maar we willen graag onze wetenswaardigheden met jullie delen.

Contact

We hebben in de laatste dagen al een hoop klanten aan de telefoon gehad. Heb je vragen? Bel, mail of app gerust.

Wat komt er nog?

Zoals uit de speech van Rutte bleek, zijn we er nog lang niet. Wij verwachten dat er op korte termijn zelfs nog strengere maatregelen komen, zoals het sluiten van overige winkels, niet-zijnde apotheken, supermarkten en banken. Steeds meer branches doen dit al zelf zoals de kappers, schoonheidssalons, tandartsen, de Bijenkorf en IKEA. Bereid je alvast voor op wat wellicht komen gaat als winkelier en lees je goed in.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een aantal verenigingen van vastgoedeigenaren verzocht na te denken over maatregelen die zij kunnen treffen om het financiële leed van hun huurders in de retail en horeca te verzachten. Een aantal klanten van onze hebben al om een tijdelijke huurverlaging bij hun huurbaas verzocht.

De crisis bestrijden

Is je zaak dicht, komt er niemand meer in je winkel, denk creatief! Zit je daarin vast, bel ons! We spreken dagelijks tientallen ondernemers die dezelfde uitdagingen hebben als jij en wellicht zit daar ook het goede idee voor jou bij.

Noodpakket

Dinsdagavond heeft het kabinet een nieuw pakket met noodmaatregelen getroffen waarvan we hier een overzicht geven.

Ondernemers die het hardst worden getroffen krijgen € 4.000
Er komt een noodloket voor ondernemers die direct worden getroffen door de coronamaatregelen, krijgen voor de komende drie maanden éénmalig € 4.000 euro als noodvoorziening.

Het gaat onder meer om de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Maar ook sectoren zoals schoonheidssalons en kappers. Zoals bij alle regelingen uit het noodpakket zullen de precieze voorwaarden nog moeten worden uitgewerkt.
Werktijdverkorting
We hebben met name maandag veel aanvragen verzonden, maar dinsdag lag de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid er de hele dag uit. Er zijn inmiddels ruim 78.000(!) aanvragen gedaan.

De site lag er niet voor niets uit. Het kabinet heeft nu besloten tot een nieuwe maatregel; de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. De regeling geldt nu ook voor werknemers met een flexibel contract en voor oproepkrachten. Ook deze regeling moet nog juridisch worden uitgewerkt en ook de manier moet nog worden bedacht hoe men zich moet melden.

De regeling is (bijna) gelijk aan de eerdere regeling rondom de werktijdverkorting met een paar verschillen.

Op grond van de nieuwe regeling kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten tegemoet zien van maximaal 90% van de loonsom (dat was 70%), gerelateerd aan het omzetverlies.

De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract, voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd (in totaal dus 6 maanden).

Werkgevers mogen in die periode geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers gewoon door.

Anders dan bij de oude regeling werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op grond van de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd. Deze nieuwe regeling zal op korte termijn gepubliceerd worden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Het kabinet doet alles voor banenbehoud!

De aanvragen werktijdverkorting die eerder zijn ingediend worden doorgezet naar deze nieuwe regeling en kunnen ook dus nog worden aangevuld. Ze waren dus niet voor niks. Bedrijven die nog geen aanvraag hebben (kunnen) indienen moeten dus even wachten op de nieuwe mogelijkheden.

Zzp’ers
Zoals beschreven in ons vorige bericht kunnen zzp’ers bij hun gemeente een BBZ-uitkering aanvragen. Echter deze regeling wordt erg versoepeld. Er wordt niet gekeken naar de financiële situatie van de aanvrager, er vindt geen zogenoemde vermogens- of partnertoets plaats. Hierdoor wordt de doorloop van een aanvraag beperkt tot 4 weken i.p.v. de huidige 13 weken.

Zij krijgen dan gedurende drie maanden een uitkering zodat zij in ieder geval een inkomen van minimaal het bijstandsniveau (€ 1.503,31 voor gehuwden) hebben. Dit is een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Het kabinet geeft wel aan dat deze maatregel nog juridisch uitgewerkt moet worden. Zzp’ers moeten dus nog even geduld hebben voordat ze deze bijstandsregeling kunnen aanvragen bij hun gemeente.

Uitstel van betaling van belastingen
De komende drie maanden krijgen alle bedrijven automatisch uitstel van betaling van belastingen Het gaat hier om de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting.

De invorderingsrente die je normaal moet betalen nadat de betalingstermijn is verstreken, gaat naar 0,1 % i.p.v. de huidige 4% of 8%. Betaalverzuimboetes zullen niet worden opgelegd.
Let wel dit is uitstel van betaling, de bedragen moeten nog wel steeds betaald worden!

Lening bij Qredits, dan uitstel van aflossing en lagere rente.
Ondernemers die een lening hebben bij Qredits krijgen uitstel van aflossing voor de komende zes maanden en de rente wordt automatisch verlaagd naar 2 procent (is nu meestal 8% of meer).

Leningen met staatsgarantie
Het kabinet trekt meer geld uit voor leningen waar de Staat garant voor staat. Het gaat in eerste instantie voor leningen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en grote ondernemingen die gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling.

Dit instrument is normaal bedoeld voor leningen tussen de 1,5 en 50 miljoen euro. Dat plafond wordt tijdelijk verhoogd naar maximaal 150 miljoen euro.

De overheid staat voor 50 procent van deze leningen garant, zodat banken eerder geneigd zullen zijn het krediet aan de bedrijven te verstrekken.