Update II: Het coronavirus (COVID-19) en fiscale en financiële tegemoetkomingen voor het MKB

Snelheid heeft ook zijn prijs. Gisteren toch echt goed geluisterd naar Wopke Hoekstra in de persconferentie, alle bedrijven krijgen drie maanden uitstel van betaling. Maar dit wordt, bleek vanmorgen toch niet automatisch verleend.

Je moet er toch om verzoeken middels een brief naar de Belastingdienst. Tevens moet er een verklaring van een derde deskundige (accountant, fiscalist, brancheorganisatie etc.) worden bijgevoegd. Die verklaring mag ook later, de termijn daarvoor is 4 weken. Hoe die verklaring eruit moet zien, is nog onderwerp van gesprek tussen de regering en de beroepsorganisatie van accountants.

Tijdens het uitstel van betaling houdt de Belastingdienst de invordering aan. Er worden geen verzuimboetes opgelegd en in voorkomende gevallen worden deze teruggedraaid. De invorderingsrente die wordt berekend gedurende de looptijd van het uitstel, wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01% (in mijn eerdere brief stond 0,1%). Ook de belastingrente wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01% voor alle belastingen waarvoor belastingrente is verschuldigd. De tijdelijke verlaging gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Hiervoor gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Noodloket

Het noodloket voor ondernemers is nog niet opengesteld, de definitieve lijst van sectoren die recht hebben op het éénmalige bedrag van € 4.000 is nog niet bekend.

Zzp’ers

Ook de regels voor Zzp-ers en de BBZ maatregel is nog niet bekend. Zzp’ers moeten dus nog even geduld hebben voordat ze deze bijstandsregeling kunnen aanvragen bij hun gemeente.

DGA’s

DGA’s lijken een beetje vergeten te zijn in alle compensatieregelingen. We denken dat ook zij zich straks kunnen gaan melden bij de gemeente net zoals de zzp-ers. Immer ook de DGA is niet verzekerd voor werkeloosheid (WW). Helemaal zeker hiervan zijn we nog niet, we houden u op de hoogte.

Mogelijke stopzetting lokale aanslagen

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij met name om de toeristenbelasting.

Pensioenpremies betalen

Het centraal aanspreekpunt pensioenen van de Belastingdienst heeft gemeld dat in bijna alle gevallen, bij het aanvragen van arbeidstijdsverkorting, de pensioenpremies gewoon kunnen worden doorbetaald o.b.v. het “oude” loon. Er hoeft dus geen actie te worden ondernomen.

Ook zijn er mogelijkheden om de pensioenregeling tijdelijk te staken, en tijdelijk geen premie meer te betalen, dit met name bij verzekeraars ondergebrachte pensioencontracten. Belangrijkste voorwaarde hiervoor is dan dat de onderneming aantoonbaar “in zwaar weer verkeerd”.

Bij bedrijfstakpensioenfondsen (bijvoorbeeld PMT) kan dit niet, maar kan vaak wel een betalingsregeling worden getroffen met het pensioenfonds. Mocht je meer informatie willen hebben dan bel of mail gerust, dan brengen we je in contact met onze pensioenadviseur.

Financiering

De eerste mails die wij van de banken hebben ontvangen, vragen veel informatie. Je kan daarbij denken aan de volgende vragen:

  • Hoe was de omzetontwikkeling van uw exploitatie t.o.v. dezelfde periode vorig jaar tot 1 maart 2020?
  • Hoeveel omzet verwacht u de rest van het jaar nog te kunnen behalen, op basis van de huidige overheidsmaatregelen?
  • Hoeveel bedragen op dit moment de maandelijkse vaste lasten van uw exploitatie en welke mogelijkheden zijn er om deze te verlagen?
  • Hoeveel liquiditeit is noodzakelijk om de komende 3 maanden te overbruggen, ervan uitgaande dat de inkomsten beperkt blijven vanwege het effect van de huidige overheidsmaatregelen?
  • Heeft de onderneming nog een buffer om tekorten op te vangen? Zijn er nog andere financieringsbronnen, zoals familiegelden of eigen liquiditeiten?
  • Welke afspraken zijn er gemaakt met crediteuren en andere partijen zoals een verhuurder? In hoeverre zijn die partijen zelf getroffen door het Coronavirus?
  • Zijn er mogelijkheden voor alternatieve inkomstenbronnen, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij een bezorgservice?
  • Wat is de status van de bestaande reserveringen voor de komende maanden en tegen welke voorwaarden zijn deze boekingen aangenomen (refundable)?
  • Wat zijn de mogelijkheden om personeelskosten te beperken door het aantal fte af te schalen en werktijdverkorting aan te vragen?

Tenslotte wil men vanzelfsprekend een liquiditeits- en exploitatiebegroting op maandbasis voor 2020.