Update VII: Het coronavirus (COVID-19) en fiscale en financiële tegemoetkomingen voor het MKB

Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar bij ons vliegen de weken voorbij. Wij zitten weer klaar voor een nieuwe werkweek!

Het is weer BTW maand!

De BTW aangifte voor het eerste kwartaal moet weer voor 30 april ingediend zijn. Pas na ontvangst van de aanslag kunnen we uitstel van betaling vragen. Check de openstaande vraagposten in Visionplanner en stuur ze zo snel mogelijk in. Hoe eerder we alles voor elkaar hebben samen, des te meer tijd hebben we om iedereen te helpen.

Online aanvragen bijzonder uitstel van betaling

We hebben al eerder bericht over de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de loonheffing. Sinds woensdag 1 april kunt u via deze link met een online formulier in één keer bijzonder uitstel aanvragen voor de genoemde belastingen en loonheffing. U kunt inloggen met uw DigiD en heeft alleen uw RSIN (fiscaal nummer) of BSN nodig. U krijgt als het goed is een bevestiging per brief hiervan.

Loket NOW-regeling gaat maandag 6 april open.

U kunt vanaf maandag 6 april 2020 vanaf 9.00 uur NOW aanvragen via de website van het UWV met het aanvraagformulier dat dan op de website staat. Verzamel alvast de volgende gegevens:

 • uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon/Staerk
 • als u werktijdverkorting heeft aangevraagd of wij dat hebben gedaan: het zaaknummer
  Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging die u per mail heeft ontvangen van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
 • het loonheffingennummer
  Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • de 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht (zie ook onze vorige update met alle regels);
 • een inschatting van het verwachte percentage omzetverlies in die periode;
 • het rekeningnummer en de tenaamstelling
  Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om de te veel betaalde loonheffing terug te betalen. Wij maken de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.

Let op: u kunt alleen een Nederlands adres en een Nederlands rekeningnummer opgeven.

Intentieverklaring

Op het aanvraagformulier moet u ook een zogenoemde intentieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaart u dat:

 • u de juiste informatie heeft ingevuld en volledig bent geweest;
 • u begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag;
 • u bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen;
 • er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd;
 • u akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

Wilt u weten wat de NOW regeling voor u financieel kan betekenen, stuur even een mail naar uw contactpersoon bij Staerk voor een handzame Excelsheet.

Zorgverzekeraars gaan zorgverleners financieel ondersteunen

Een van onze relaties wees ons op deze brief link van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) van ruim een week geleden.

In deze brief geeft ZN aan dat de zorgverzekeraars voor de periode van 1 maart tot 1 juni, zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen wil ondersteunen. Het gaat hier om zorgaanbieders die gecontracteerde zorg aanbieden zoals huisartsen, apothekers, tandartsen, fysiotherapeuten, logopedisten etc.

Deze ondersteuning zal waar nodig de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Hierover geven zorgverzekeraars op korte termijn uitsluitsel. Zorgverzekeraars gaan ook (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, regelen dat deze gedeclareerd kunnen worden.

Uiteraard worden aan de ondersteuning (rand)voorwaarden verbonden. Eén van de voorwaarden zal zijn dat zorgaanbieders die van deze ondersteuning gebruik gaan maken, daarmee afzien van een beroep op de algemene regelingen die het Rijk openstelt voor bedrijven en zelfstandigen.

Wat voor de betreffende zorgaanbieder voordelig is, is sterk afhankelijk van de omstandigheden en de overige voorwaarden die de zorgverzekeraars gaan stellen. Hulp nodig bij het maken van deze beslissing? Bel ons gerust.

Tot slot wensen wij jullie een fijne week. Pas goed op jezelf en elkaar. #BlijfThuis!

Het Staerk Team.