Update X: Het coronavirus (COVID-19) en fiscale en financiële tegemoetkomingen voor het MKB

Als ik dit schrijf is het inmiddels weer Koningsdag en heb ik net de oranje tompouce van de plaatselijke bakker achter de kiezen. Normaal breng ik Koningsdag altijd in gepaste dronkenschap door in mijn favoriete kroeg, gelegen aan een gezellig plein met muziek en veel vrienden. Vandaag zit ik deze nieuwsbrief te typen en ondertussen hebben we ons digitale kleedje liggen op Facebook en Marktplaats, om nu eindelijk eens een keer van al die overtollige boeken af te komen. Het blijft een bijzondere tijd.

Afgelopen dinsdag kwam, het voor mij niet onverwachte, bericht dat we nog even moeten volhouden. Dat betekent dat alle ondernemers nog even de broekriem moeten aanhalen, creatief moeten blijven en verbinding moeten zoeken, om de komende tijd door te brengen. Overigens is mijn verwachting dat we vanaf 20 mei via een stapsgewijze afbouw van de maatregelen en wellicht een 1,5 meter economie, weer rond 1 september terug gaan naar ‘normaal’ leven. Dit betekent dat iedere ondernemer zal na moeten denken hoe dat in zijn bedrijfsvoering in te passen is en wat wordt het nieuwe ‘normaal?

Wil je hierover met ons sparren? Dat kan! Bel of mail gerust.

Nog meer aanvullende belastingmaatregelen vanwege coronacrisis

Afgelopen vrijdagmiddag werden weer 6 nieuwe maatregelen aangekondigd om ondernemers en particulieren te helpen.

1. Voor de DGA is een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling mogelijk
Als DGA moet je een gebruikelijk loon nemen. Deze regeling houdt in dat een DGA wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid.

Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap van de werkgever;
  • ten minste € 46.000,-.

Omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt het mogelijk gemaakt dat DGA’s tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De vormgeving van de wetgeving zal vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling als die tijdens de kredietcrisis is getroffen.

2. De zzp’ers krijgen een versoepeling van het urencriterium
Inkomstenbelasting-ondernemers (bijvoorbeeld de zzp-er, eigenaar van de eenmanszaak of de vennoot in een VOF) hebben recht op onder andere de zelfstandigenaftrek. Hier kan je alleen gebruik van maken als je minimaal 1225 uur per jaar aan je onderneming besteed. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed (bijvoorbeeld omdat je horecabedrijf stilligt).

3. Werkkostenregeling wordt verruimd
Via de zogenoemde werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben, kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd een extraatje geven, bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis zoals de bloemenwinkel, de bioscoop of de cadeauwinkel.

4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting 2019
Het kabinet maakt het voor vennootschapsbelastingplichtige bedrijven (zoals BV’s) mogelijk om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis, als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

Bij de jaarrekeningen en aangiften vennootschapsbelasting 2019 die wij nog gaan uitbrengen zullen we dit vanzelfsprekend meenemen in onze advisering.

Hebben wij uw aangifte vennootschapsbelasting 2019 al ingediend? Dan nemen wij contact met op, om te bespreken of u een verlies in 2020 verwacht door de coronacrisis, zodat we een en ander nog kunnen corrigeren.

5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Het wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap”, wat al een tijdje op de plank lag en waar we al enige tijd niets over hadden gehoord, wordt uitgesteld tot 1 januari 2023. Dit is vooral goed nieuws voor DGA’s die een schuld hebben van meer dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschuld) aan de eigen BV.

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
Kredietverstrekkers zoals banken bieden klanten op dit moment de mogelijkheid om een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij door de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart, binnen bijvoorbeeld vijf jaar, worden afbetaald. De overheid biedt hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk.

Onze conclusie is dat dit mooie regelingen zijn die het bestaande pakket weer aanvullen om zaken voor iedereen wat dragelijker te maken.

Tenslotte is er vrijdag ook eindelijk een regeling voor jonge innovatieve bedrijven in de start of groeifase gepubliceerd.

Corona-Overbruggingslening start-ups en scale-ups.
Start-ups en zogeheten scale-ups kunnen vanaf komende woensdag 29 april bij de overheid aankloppen voor de Corona-Overbruggingslening. De regeling is bedoeld om jonge bedrijven die door het coronavirus in zwaar weer zijn beland te ondersteunen.

De leningen die de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan verstrekken variëren tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%. De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van de aanvragen onder de € 500.000 af te handelen binnen vier tot negen werkdagen. Voor aanvragen boven de €500.000 is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen. Meer informatie over criteria en aanvragen is hier te vinden.

Dit waren weer wat overwegingen en dienstmededelingen van ons. Wil je aandacht vragen voor je bedrijf, een leuk product, een cadeaubon of iets anders? Dat kan nog steeds, mail gerust naar communicatie@staerk.nl.

Hou vol en let een beetje op elkaar!

Het Staerk Team.