Update XI: Het coronavirus (COVID-19) en fiscale en financiële tegemoetkomingen voor het MKB

Het is al weer enige tijd geleden dat u van ons een update ontving. Inmiddels zijn de contactberoepen weer aan het werk en gaan we langzamerhand uit de lockdown, maar nog steeds in een 1,5 meter economie. Is er dan helemaal geen nieuws meer te melden? Jazeker wel!

Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC)

Dit is een mooi initiatief van de regering voor ondernemers en ondernemingen met een relatief “kleine” financieringsbehoefte tussen de € 10.000 en € 50.000. Wat we in de praktijk al merkten was dat met name de banken niet echt zaten te springen om deze financieringen te verstrekken. De banken verdienen hier te weinig aan en dat vinden ze een probleem.

De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK sinds 1 januari 2019.

De nieuwe garantieregeling bevat een overheidsgarantie van 95% op leningen van financiers aan bedrijven. Met het openlaten van een (klein) risico voor financiers wil de regering een goede risicobeoordeling waarborgen. Door de risicobeoordeling wordt zoveel mogelijk gewaarborgd dat alleen kredieten verstrekt worden aan in de kern gezonde bedrijven met terugbetaalcapaciteit. Wat dat in de praktijk gaat betekenen zullen we moeten afwachten, tot nu toe zijn we alleen maar teleurgesteld in de banken. Uitstel van betaling etc. was snel geregeld maar een beetje krediet is tot nu toe een groter probleem gebleken voor een groot aantal van onze klanten. Heb je wel een positieve ervaring, dan horen we die graag!

Een financier (niet alleen de banken) die de KKC aanbiedt, mag daarvoor maximaal 4% van het kredietbedrag als kosten berekenen aan ondernemers. Aan de staat betalen ondernemers een eenmalige premie van 2%. De maximale looptijd van het krediet bedraagt 5 jaar. Wanneer de regeling in werking treedt, is nog afhankelijk van de goedkeuring van de Europese Commissie.

Ontslagverbod vervalt

In het tweede steunpakket voor bedrijven, dat vanaf juni beschikbaar zal komen, vervalt het verbod op het ontslaan van werknemers voor ondernemingen die steun ontvangen via regelingen als NOW, TOGS en TOZO. Dat heeft minister Koolmees (Sociale zaken en werkgelegenheid) aangekondigd.

De minister denkt wel aan ondersteuning op het gebied van scholing zodat mensen makkelijker een andere baan kunnen vinden. ‘We hebben nu een boete voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Die ligt in het tweede pakket niet voor de hand. Bedrijven kunnen in de problemen komen. Die moeten herstructureren en mogelijk mensen ontslaan, juist om andere banen te behouden. We moeten eerlijk zijn: we kunnen niet iedereen redden, maar we gaan wel zo veel mogelijk bedrijven ondersteunen en investeren in menselijke kapitaal.

De vakbonden en partijen zoals de PvdA en de SP zijn fel tegen dit ontslagverbod. We zullen ook hier even het politieke proces moeten afwachten totdat we weten wat het gaat worden. We houden u op de hoogte.

Blijf voorzichtig!

Het Staerk Team