Update XII: Het coronavirus (COVID-19) en fiscale en financiële tegemoetkomingen voor het MKB

Afgelopen dinsdag werden weer een groot aantal versoepelingen doorgevoerd; horecabedrijven mogen vanaf 1 juni weer 30 gasten ontvangen (en niet inclusief eigen personeel), huishoudens mogen bij elkaar zitten zonder 1,5 meter afstand en het is dan toegestaan om met meer dan drie personen naar het park te gaan. Ook examenfeestjes zijn toegestaan, als er maar 1,5 meter afstand wordt gehouden. Kortom het leven wordt weer wat gezelliger!

De economie en de omstandigheden waarin veel ondernemers verkeren zijn wel een bron van zorg. Daarom heeft de regering het Noodpakket 2.0 aangekondigd in een Kamerbrief van woensdag 20 mei.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Half juni gaat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) open. Deze TVL geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten van een MKB-bedrijf. De regeling is het vervolg op de tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS, de € 4.000 regeling) en wordt ook uitgevoerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro netto voor de komende maanden juni, juli en augustus. Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend. De regeling wordt de komende periode nog verder uitgewerkt en kan weer via de website van de RVO worden aangevraagd.

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Een ondernemer die ook de komende maanden minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor de maanden juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Er zijn een aantal wijzigingen in vergelijking met de huidige NOW regeling.

De vaste opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan alleen de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven zoals strandtenten, campings e.d.. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de nieuwe NOW regeling krijg je ook geen “boete” meer als je tussentijds werknemers ontslaat om bedrijfseconomische gronden, wel wordt dan de subsidie naar rato gecorrigeerd. Wil je meer dan 20 werknemers ontslaan dan moet je wel overleggen met de vakbonden.

Tenslotte wordt je als werkgever verplicht om je werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen werknemers via NL leert kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Ook de TOZO regeling voor ondernemers en zzp-ers wordt verlengd tot en met augustus. Ook deze is wel iets aangepast.

De verlengde regeling bevat nu wel een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Verlenging uitstel betaling van belasting

Ook de periode voor het uitstel van betaling van belasting is verlengd tot 1 september. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers

De extra kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen ook door. Het gaat hierbij onder andere om de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB), de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC, zie onze vorige nieuwsbrief) de SEED Capital-regeling en de Corona Overbruggingslening (COL).

Voor veel ondernemers in de meest getroffen sectoren zoals de horeca, recreatiebedrijven, sportscholen, evenementenindustrie, podia en theaters, een broodnodige verlenging. Natuurlijk wel een paar politiek ingegeven verscherpingen in de regelgeving, maar dat viel te verwachten.

Op naar een zonnig weekend, houd die 1,5 meter nog even vol, dan komen we er wel!

Groeten van het Staerk Team.