De DGA en de Tozo

Ook als u DGA bent, komt u in aanmerking voor de Tozo, mits u voldoet aan de wettelijke eisen. Naast het voldoen aan het urencriterium (minimaal 1.225 uren per jaar, 23,5 uren per week voor uw onderneming werkzaam zijn), moet u volledige zeggenschap hebben in uw vennootschap en financiële risico’s dragen. U dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat de vennootschap nu geen salaris kan uitbetalen.