De werkgever, de sneltest en de AVG

U wilt als werkgever vaak snel controleren of uw medewerkers besmet zijn met het coronavirus, zodat zij bij een negatieve uitslag direct weer aan het werk kunnen. Maar daar kleven risico’s aan. U mag immers geen gezondheidsgegevens van uw personeel verwerken, terwijl een testuitslag (positief dan wel negatief) dat wel is. Dit is namelijk verboden in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Met het afnemen van materiaal uit neus en/of keel wordt er bovendien genetisch materiaal verzameld. U zou uw personeel om toestemming kunnen vragen om een sneltest af te leggen en de uitkomst daarvan met u te delen. Maar ook dit is geen goed idee. De werknemer staat namelijk in een hiërarchische verhouding tot u en daardoor kan een werknemer zich bezwaard voelen om de toestemming te weigeren. Het is dus niet gezegd dat de toestemming vrijelijk is gegeven, waardoor deze toestemmingsverklaring weinig waarde heeft.

Afstemming met arbodienst

Wat in het kader van een sneltest wel kan richting uw personeel, moet u afstemmen met de arbodienst. De arbodienst mag immers wél gezondheidsinformatie over het personeel verzamelen en de vervolgacties met u afstemmen.

Let op

U kunt bezoekers wél vragen om toestemming te verlenen voor een sneltest.