Deadline aanvraag vaststelling TVL Q4 2020 nadert

Hebt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvangen in het vierde kwartaal van 2020 (Q4)? Het ontvangen bedrag was een voorschot, dat is gebaseerd op een schatting van uw omzetverlies in Q4. Na afloop van de subsidieperiode moet u de werkelijke omzet in Q4 doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), bij voorkeur met de btw-aangiftes van het vierde kwartaal van 2020. Voeg ook bijlagen toe als bewijs van de omzet. De RVO stelt aan de hand van de omzetgegevens de definitieve TVL-subsidie in Q4 2020 vast. U moet de omzetcijfers uiterlijk doorgeven vóór 1 september 2021.

Wanneer het omzetverlies gelijk is aan de opgegeven schatting bij de TVL-aanvraag, dan krijgt u de resterende 20% TVL-subsidie uitbetaald. Is het verlies hoger, dan krijgt u meer TVL-subsidie en is het omzetverlies lager, dan krijgt u minder dan 20% bijbetaald of u moet TVL-subsidie terugbetalen. In dit laatste geval kunt u eventueel een betalingsregeling treffen met de RVO.

Tip

Zorg ervoor dat u de gegevens volledig en juist aanlevert bij de RVO. In dat geval kan de RVO de aanvraag in de meeste gevallen binnen drie weken afhandelen.