Inkeren

Heeft u een bankrekening in het buitenland? Of een (vakantie)woning? Of zijn u in het verleden buitenlandse optierechten toegekend? En heeft u deze niet aangegeven in uw aangifte inkomstenbelasting? Zoals u misschien weet, is het mogelijk uw eerder gedane aangiften inkomstenbelasting en vermogensbelasting vrijwillig te verbeteren. Dit verbeteren is de ‘inkeerregeling’ genoemd. De specialisten van Staerk Accountants kunnen u bij deze vrijwillige verbetering fiscaal begeleiden.

De inkeerregeling

Als u uw buitenlandse vermogensbestanddelen met opzet niet of onjuist heeft aangegeven, dan begaat u in principe een misdrijf. Toch bestaat de mogelijkheid om alsnog juiste en volledige informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Dit noemen we ‘de inkeerregeling’. Veel Nederlanders hebben al van deze regeling gebruikgemaakt. Met tijdige en vrijwillige verbetering kunt u strafmaatregelen voorkomen. Die strafmaatregelen zijn bijvoorbeeld het opleggen van een boete of zelfs strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie.

Boete bij vrijwillige inkeer

Het inkeren zonder boete is beperkt tot twee jaar na indiening van de aangifte waarin het feit (het verzwijgen van de buitenlandse bankrekening) zich heeft voorgedaan. Keert u na deze twee jaar in dan kan er wel een boete worden opgelegd.

In de volgende situaties kunt op tijd gebruik maken van de inkeerregeling:

  • als de belastingdienst u nog geen vragen heeft gesteld over uw buitenlandse vermogensbestanddelen;
  • als de belastingdienst bij u nog geen boekenonderzoek heeft aangekondigd, waarbij buitenlandse vermogensbestanddelen ontdekt kunnen worden;
  • als een FIOD-ECD-rechercheur nog geen melding heeft gemaakt dat er een onderzoek tegen u loopt in verband met buitenlandse vermogensbestanddelen;

Werkwijze

Onze werkwijze is eenvoudig en transparant. In een persoonlijk – en uiteraard ook vertrouwelijk – kennismakingsgesprek bepalen wij uw fiscale positie. En we geven een indicatie van de te verwachten aanslagen. Ook geven we inzicht in onze kosten. Aan dit kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

U kunt via ons contactformulier een kennismakingsgesprek aanvragen. Als u tijdens of na dit gesprek besluit voor onze begeleiding te kiezen, ontvangt u een opdrachtbevestiging en een volmacht. Ook leggen we de overeengekomen afspraken vast. Na ondertekening van deze documenten gaan we direct voor u aan de slag.

Wat neemt u mee naar het kennismakingsgesprek?

  • uw paspoort;
  • kopieën van de ingediende aangiften inkomstenbelasting over de betreffende periode;
  • een kopie van het openingsformulier van de bankrekening(en);
  • de afschriften van de banktegoeden per 31 december van ieder jaar;
  • als er sprake is van een buitenlandse woning: een kopie van het eigendomsbewijs;
  • als er sprake is van een buitenlandse optieregeling: een kopie van de regeling en de schriftelijke vastlegging van de toekenning;