Doe tijdig aangifte schenkbelasting

Heeft u in 2019 fiscaal vriendelijk vermogen overgeheveld naar uw kinderen via het jaarlijks vrijgestelde bedrag van € 5.428 (in 2020: € 5.515)? Dan hoeven uw kinderen geen aangiftebiljet voor de schenkbelasting in te dienen. Maar hebt u meer geschonken, dan moet over het meerdere wel schenkbelasting worden betaald. In dat geval moeten uw kinderen uiterlijk vóór 1 maart 2020 een aangiftebiljet voor de schenkbelasting hebben ingediend. Dat kan digitaal door met de DigiD in te loggen op MijnBelastingdienst.

Eenmalig vrijgesteld schenken aan uw kinderen

U kunt in 2019 ook gebruik hebben gemaakt van een van de verhoogde, eenmalig vrijgestelde schenkingen aan uw kinderen (of hun partners) als zij ouder waren dan 18 en jonger dan 40 jaar. Dit betreffen de volgende schenkingen:

  • een vrij te besteden schenking van € 26.040 (in 2020: € 26.457); of
  • een extra verhoogde schenking van € 54.246 (in 2020: € 55.114) voor een dure studie; of
  • een extra verhoogde schenking voor de eigen woning van € 102.010 (in 2020: € 103.643).

Uw kind moet ook een schenkingsaangifte indienen voor deze eenmalig vrijgestelde schenkingen. Daarin doet uw kind een verzoek om toepassing van de eenmalige vrijstelling. Uw kind moet die aangifte ook vóór 1 maart 2020 indienen.