Drempel aftrek gemengde kosten in de Vpb verhoogd

De aftrekbaarheid van gemengde kosten in de vennootschapsbelasting is hetzelfde geregeld als in de regeling voor de inkomstenbelasting. Ook voor de vennootschapsbelasting zijn deze kosten pas aftrekbaar als een drempelbedrag wordt overschreden. Dit drempelbedrag is sinds 1 januari 2020 eveneens verhoogd van € 4.600 naar € 4.700. Het alternatief is hier dat u maar 73,5% van de gemengde kosten in aftrek kunt brengen. Dit percentage is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.