Dringend eigen gebruik bij renovatie – opzeggen huurcontract?

Een verhuurder kan een huurcontract van een publieke bedrijfsruimte (zoals een restaurant of winkel) opzeggen, als hij of zij deze dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Er kan sprake zijn van dringend eigen gebruik wanneer de verhuurder van plan is om de bedrijfsruimte te renoveren, wat zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is. Uit recente rechtspraak blijkt dat het in een dergelijk geval voldoende aannemelijk is dat de verhuurder de bedrijfsruimte dringend nodig heeft, als de voorgenomen renovatie tot een aanzienlijk hoger rendement zal leiden dan het huidige rendement.

Verhuurder aan zet

Wanneer u als verhuurder stelt dat u de verhuurde bedrijfsruimte dringend nodig hebt voor eigen gebruik in het kader van een renovatie, zult u moeten aantonen dat deze voorgenomen renovatie tot een hoger rendement zal leiden dan het huidige rendement. Om dit te bewijzen, kan het handig zijn om de huurprijs uit te rekenen die u na de renovatie wilt hanteren. Om de huurprijs per vierkante meter te bepalen, kunt u op websites zoals Funda een indruk krijgen van de gemiddelde huurprijs per vierkante meter die huurders betalen in de nabije omgeving van uw verhuurde bedrijfsruimte.