Eenzijdig eigen pensioenbijdrage invoeren, mag dat?

Stel, u wilt met ingang van 1 juli 2021 een eigen bijdrage van uw werknemers vragen in de te betalen pensioenpremies. Tot deze datum zijn uw werknemers geen bijdrage verschuldigd. Mag u dit eenzijdig invoeren? Nee, meestal niet.

Het invoeren van een dergelijke werknemersbijdrage is namelijk een wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen. U heeft daartoe instemming nodig van de betrokken werknemers, tenzij de pensioenovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding bevat. Als deze instemming niet is gegeven en er is ook geen eenzijdig wijzigingsbeding overeengekomen, dan kan dit dus niet. Overigens moet u een zwaarwichtig belang hebben om succesvol een beroep te kunnen doen op het wijzigingsbeding.