Eigen woning verkopen?

Eigen woning verkopen? Woning laten passeren in december of januari?

Als u voornemen bent uw eigen woning te verkopen en deze woning leidt tot een flinke verhoging van de stand van uw bankrekening, dan kan hiermee nog even gewacht worden tot januari van het volgende jaar. Met als voorwaarde dat deze verkoop geëffectueerd staat vóór het einde van het jaar. Zolang de eigen woning nog niet verkocht c.q. gepasseerd is bij de notaris, zit deze woning in uw box 1 vermogen. Zodra de woning is verkocht en tevens is gepasseerd voor 31 december van het jaar, valt het vrij gekomen vermogen hieruit in uw box 3 vermogen. Peildatum voor uw box 3 vermogen is steeds 1 januari van het belastingjaar. Wordt de woning dus in december verkocht en gepasseerd bij de notaris en ontvangt u de gelden hieruit op uw bankrekening, dan is dit vermogen direct het volgende jaar belast met de box 3-heffing. Wordt de woning na 1 januari verkocht, dan staat het betreffende bedrag nog niet op uw bankrekening en telt dit vermogen nog niet mee voor de box 3-heffing van dat jaar, immers het vermogen stond op 1 januari niet op uw bankrekening. U heeft dus een jaar afstel van box 3-heffing verkregen over de opbrengst van de woning.