Eindheffing werkkostenregeling of niet?

In januari 2022 moet u beoordelen of u in 2021 de vrije ruimte hebt overschreden. Wordt de vrije ruimte niet overschreden, dan hoeft u geen eindheffing aan te geven en te betalen. Wordt de vrije ruimte overschreden, dan betaalt u 80% eindheffing over het verschil tussen de vrije ruimte en het totale eindheffingsloon. De eindheffing geeft u aan in de tweede loonaangifte van 2022. Hebt u al in 2021 eindheffing betaald? Dan hebt u achteraf mogelijk te veel of te weinig eindheffing betaald. U corrigeert dit ook in de loonaangifte over het tweede tijdvak van 2022.

Tip

Controleer tussentijds of u de vrije ruimte niet overschrijdt en voorkom dat u de eindheffing moet betalen.