Energieprijzen tijdelijk omlaag

Het btw-tarief op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming wordt op 1 juli 2022 verlaagd van 21% naar 9%. Op 1 april 2022 is de accijns op benzine, diesel, LPG en LNG (vloeibaar natuurlijk gas) al tijdelijk verlaagd met 21%. Hierdoor is het accijnstarief op benzine met 17,3 cent per liter en dat van diesel met 11,1 cent per liter verlaagd. Dit komt neer op een verlaging van € 9,42 per tank benzine en € 6,04 per tank diesel (van ongeveer 55 liter). Ook de accijns op LPG (waaronder vloeibare propaan en butaan) en LNG is met 4,4 cent per liter verlaagd. De tijdelijke btw- en accijnsverlaging duren tot en met 31 december 2022.