Faillissement en personeel; wat zijn de gevolgen?

Wat moet er op personeelsgebied allemaal geregeld worden in het geval dat uw onderneming het niet dreigt te gaan redden? Die vraag speelt uiteraard ook bij een doorstart; ook dan moet helder zijn wat er precies in gang moet worden gezet voor de medewerkers.

Bij een (dreigend) faillissement zal u het personeel immers niet langer kunnen uitbetalen. Hiervoor heeft het UWV een goede voorziening, waardoor zij een uitkering kunnen verstrekken vanwege betalingsonmacht. De werknemer moet deze uitkering dan wel aanvragen binnen 26 weken na de eerste dag waarop er sprake is van betalingsonmacht.

Het naderende faillissement kan voor veel onrust zorgen bij de medewerkers en als gevolg daarvan ook leiden tot ziekmeldingen. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig te communiceren over de gang van zaken, zodat medewerkers betrokken worden gehouden. Zodra er sprake is van een faillissement, kan het voor de curator namelijk van groot belang zijn dat de medewerkers wel blijven doorwerken. Dit om een doorstart te bevorderen.

Cherry picking

Het is niet gezegd dat alle medewerkers bij een doorstart hun baan kunnen behouden. De overnemende partij hoeft namelijk niet al uw personeel te houden, maar mag personeel selecteren naar keuze. Dit wordt ‘cherry picking’ genoemd, wat inhoudt dat de overnemende partij de beste personeelsleden mag selecteren. Een zieke werknemer of een werknemer met weinig ervaring zou in dat geval kunnen worden uitgesloten van overgang.