Geef tijdig werkelijke omzet OVK Q3 2021 door

Doordat de werkelijke omzet voor de TVL Q3 2021 later mocht worden doorgegeven aan de RVO, is ook de datum voor de vaststelling van de tegemoetkoming voor de ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) over het derde kwartaal van 2021 (Q3) opgeschoven. Deze regeling kon u als land- of tuinbouwer immers alleen benutten als de maximale TVL die u over die periode hebt aangevraagd, niet toereikend was. De nieuwe uiterste datum voor de vaststelling van OVK Q3 2021 is 1 december 2022 geworden. Voor de vaststelling van de OVK Q4 2021 is de datum ook uitgesteld en wel naar 1 februari 2023. De uiterste datum voor OVK Q1 2022 is ongewijzigd gebleven: 28 februari 2023.