Geen versoepeling voor seizoenswerk in WAB

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet het voor u aantrekkelijker maken om personeel in vaste dienst te nemen. Een van de maatregelen daartoe is dat er een hoger WW-tarief wordt betaald bij flexibele arbeidscontracten en een laag tarief bij vaste dienstverbanden.

Wie nog de stille hoop had dat er in de WAB een bijzonder regime zou worden toegepast voor seizoenswerk, kan deze hoop laten varen. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft zich er stellig over uitgelaten dat het niet de bedoeling is om een uitzondering te maken. Uitzonderingen zouden namelijk leiden tot een onoverzichtelijke administratie, waarbij het voor de Belastingdienst niet meer na te gaan is of u de juiste informatie bij de loonaangifte opgeeft. En zaken die niet na te gaan zijn, zijn ook niet te handhaven en daarmee onwenselijk, zo is de stelling van de minister. Ten aanzien van de berekening van de transitievergoeding zal er evenmin een uitzondering worden geïntroduceerd voor seizoenswerkers. Dit hadden belangenverenigingen wel aan de minister gevraagd ten behoeve van werkgevers die actief zijn in de horeca, beveiliging, landbouw en recreatie.