Geldigheid rijbewijzen verlengd

De mogelijkheden om uw rijbewijs te verlengen zijn beperkt door de coronamaatregelen in het sociaal verkeer. Daarom blijven rijbewijzen die tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verlopen, geldig tot 1 maart 2021. Tijdens deze periode blijft u met een verlopen rijbewijs verzekerd en krijgt geen boete als u staande wordt gehouden. De tijdelijke coulance voor rijbewijzen geldt ook voor Europeanen die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere lidstaat, voor zover zij in Nederland rijden. Er is een Europese regeling in de maak. Zodra die er is, vervangt deze regeling de nationale coulanceregeling.

Let op

Het rijbewijs kan tijdens de verlenging niet gebuikt worden als geldig identificatiebewijs, behalve als sprake is van zorgafname. U mag zich bijvoorbeeld in het ziekenhuis legitimeren met uw onlangs verlopen paspoort.

Ook extra verlenging theorie-examens

Er geldt ook een verlenging van de geldigheidsduur van onder andere theorie-examens rijvaardigheid en de deelexamens voor het verkrijgen van een verklaring voor vakbekwaamheid. Examens die zijn verlopen tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2021 blijven tot 1 oktober 2021 geldig. Dit geldt ook voor de praktijkexamens voertuigbeheersing motor die zijn verlopen tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2021.