Gezamenlijke lunch – zakelijk of toch niet?

Stel, u hebt de gewoonte om dagelijks voor uw personeel broodjes te bestellen bij de broodjeszaak om de hoek. Tijdens de gezamenlijke lunch in de kantine van uw bedrijf praten uw werknemers over het werk, maar ook over hun privébeslommeringen. Hoe moet u dan die maaltijd waarderen? Op de norm van € 3,35 of is de maaltijd gericht vrijgesteld? Volgens de Belastingdienst geldt het normbedrag. Maaltijden met een meer dan bijkomstig (10%) zakelijk belang zijn weliswaar gericht vrijgesteld, maar blijkbaar is de Belastingdienst van mening dat uw werknemers tijdens de lunch niet meer dan 10% over het werk praten. De Belastingdienst geeft ook nog iets anders aan.

Maaltijden tijdens een vergadering

Volgens de Belastingdienst wordt een maaltijd die tijdens een vergadering met een duidelijk zakelijk karakter wordt genuttigd, aangemerkt als een zakelijke maaltijd. Maar hoe toont u dat zakelijke karakter van een vergadering nu aan? Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een deelnemerslijst. Als daar voor een deel externe zakelijke relaties op zijn vermeld, dan heeft de vergadering – en ook de maaltijd – een zakelijk karakter. Ook kan het tonen van notulen en/of aantekeningen van wat er is besproken wijzen op het zakelijke karakter van de vergadering.

Is er geen sprake van een zakelijke maaltijd, dan mag de werkelijke waarde van de maaltijd worden gehanteerd als deze lager is dan de norm van € 3,35. De norm van € 3,35 is namelijk slechts van toepassing op maaltijden met een waarde in het economische verkeer die hoger is dan € 3,35.